نکته های روزمره

هم جنس بازی

هم جنس بازي چيست و هم جنس باز كيست ؟
هم جنس بازي علاقه و تمايل و در نهايت عمل جنسي با هم جنس يعني مرد با مرد و زن با زن است . هم جنس باز در چنين عملي از مسايل جنسي قرار دارد .

(بیشتر…)

قهر و آشتی

تعريف : قهر مي تواند به معني : قطع رابطه باشد .
در زبان فارسي قهر به خودي خود به معني خشم و غضب و غيظ است . اينجا اين قهر و آشتي به معني حرف نزدن و آشتي كردن است .

(بیشتر…)

قمار بازی و شرط بندی

قمار و قمار بازي را چگونه مي توانيم تعريف كنيم ؟
قمار و قمار بازي و شرط بندي ،  برنامه  و طرح وسيعي است كه به ظاهر براي سرگرمي طراحي شده ولي اعتياد بزرگي است كه مي تواند تمام بركات مالي را از شخص قمار باز بدزدد .

(بیشتر…)

غيبت

اصولاً غيبت مي تواند به معني پشت سر كسي حرف زدن باشد . اين كس يا كسان كه معمولاً سوم شخص مفرد و يا جمع مي باشند ، غايب است يا هستند ،  يعني حضور ندارند . (بیشتر…)