يه روز ویه روزگاره، یه خزون بی بهاره

یکی دست خالی، یکی پر، یا پیاده یا سوارهحرف راست کم شده اینجا؛ هرچی میشنویم دروغه

تو صفن برای هر چیز، سر آدما شلوغه


نه کسی دل شنیدن، نه کسی چشمای دیدن

از نگاه همه اینجا ، گل شادیارو چیدنهیچکی با هیچکی رفیق نیست، واسه حرفات گوشا بسته

زندگی شده یه بازی، همه غصه دار و خستهحال زار مردمون و لحظه به لحظه نگاه کن

آه و ناله بلند و از دل جوون جدا کنکاش می تونستی بفهمی پشت لبخندا چی مرده

کی از این شهر پر از عشق همه قلبا رو بردههمه چی نمایش تلخ، همه چی غبار مرگه

بگم از شهر سیاهی؟ دفتر هزار برگهقصه از اینجا شروع شد، هرکسی راهش جدا شد

هرکسی قاضی عادل، واسه اون یکی خدا شدجای یه عروسک ناز، توی دست بچه سی دی

چی بگم از این سیاهی، شهر و اینجوری ندیدیجای آرامش و شادی، دادوخشم و بغض و سیلی

مه گرفته آسمونو، کو ؟کجاست؟ اون رنگ نیلیکاشکی راه روشنی و می دیدن مردم عادی

می اومد تو خونه هاشون هلهله ، سرود شادیکاشکی دست بچه هامون جای سی دی یه صلیب بود

جای چاقو، دست مردا، سرخی یه دونه سیب بودکاش به جای کفر و لعنت، ذکر مردم ای پدر بود

راه حل قفل و زندان یه کلید و صد تا در بودکاش به جای کنج خونه، مهمون کلیسا بودن

جای درد و دل با هرکس، با دعای عیسا بودنکاشکی مردم می دونستن، توی تاریکی اسیرن

کاش می دونستن که غافل از چه برکتی میمیرنتوی سفره های مردم، نون و آه و بغض حسرت

کاش می دونستن دعاشون می آره به خونه برکتحالا که صلیب عیسی توی دستای منو توست

حالا که با هر دلیلی نمیشیم شکسته و سستمی خوام از عیسی بخونم، می خوام با عیسی بمونم

نزد محضر عظیمش تا ابد زنده بمونمای خداوند شاه عالم، ای همه هستی آدم

ای پدر ای روح جانم، بی نگاهت کم می آرمبه حضور پاک و آبیت، می آرم مردم ایرون

نشه از جنگ و سیاهی خونه و زندگی ویرونمی دونم پدر نمی خواد هیچکسی بی کس بمونه

می دونم اون بچه هاشو روی پاهاش می نشونهدست بابا محکم وگرم، دست ایران و میگیره

دشمن کاغذی پیشش، خیلی بدبخت و حقیرهبیا با هم بگیم آمین، به دعای خیر عیسا

همه با هم یه سرود و بخونیم واسه کلیساایرون ایرونیارومیسپریم به دست پاکش

حفظ کن این بیشه شیران، تو نگه دار نام و خاکش

حفظ کن این بیشه شیران، تو نگه دار نام و خاکش

آمین، عاشقتم عیسی

مهديس از ايران

بالای صفحه
Our website is protected by DMC Firewall!