هم جنس بازي چيست و هم جنس باز كيست ؟
هم جنس بازي علاقه و تمايل و در نهايت عمل جنسي با هم جنس يعني مرد با مرد و زن با زن است . هم جنس باز در چنين عملي از مسايل جنسي قرار دارد .


چرا امروزه اين بحث مشكل به نظر مي رسد ؟
موضوع بحث هم جنس بازي به علت آب و هواي فرهنگ هاي مختلف درجوامع مختلف ،  بنظر مي رسد كه موضوع دشواري براي بحث كردن است ، براي همين در خيلي از موارد مردم ترجيح مي دهند كه در اين خصوص ساكت بمانند تا نكنه مردم و قانون ،  بر عليه خدا و كلام او بدبين شوند و مثلا از رفتن به كليسا ها ممانعت شود .
 دشواري بحث آن بيشتر در دادن نظريات شخصي است اما نظر شخصي ما در اين جا مطرح نيست بلكه آنچه را كه ما در اين مورد خاص مي خواهيم توضيح دهيم نظر كلام خدا است و البته ما كلام خدا را قانوني كه بر قلب و وجود ما حَك شده ، مي پذيريم :
يوحنا 14 : 15
اگر مرا دوست داريد، احكام مرا نگاه داريد.
اين مورد چگونه بوجود مي آيد ؟
دلايل زيادي براي بوجود آمدن آن هست :
مي تواند دلايلي كه در زمان بچگي شخص اتفاق افتاده است باشد .

همانطوريكه مي دانيم در خيلي از جوامع قانون ،  از همجنس بازها حمايت مي كند چه دليلي براي آن وجود دارد ؟
جوامع آزاد ،  حوصله در گير شدن با اين چنين موارد را ندارند و براي همين در چهار چوب آزادي خود موضوعات را قانوني مي كنند و سپس به خود نيز فخر مي كنند كه در آزادي كامل به سر مي روند .  آزادي خوب و عالي است اما نه آن آزادي كه باعث ضربه به ما و ازدواج ما و خانواده و فرزندان ما شود .  من به عنوان يك پدر بايد مواظب باشم كه فرزندانم با طبيعت بخشيده شده درست از طرف خدا رشد نمايند .
1 پطرس 2 : 16
مثل آزادگان، امّا نه مثل آناني كه آزاديِ خود را پوشش شرارت مي سازند بلكه چون بندگان خدا .
غلاطيان 5 : 13
زيرا كه شما اي برادران به آزادي خوانده شده ايد؛ امّا زنهار آزادي خود را فرصت جسم مگردانيد، بلكه به محبّت، يكديگر را خدمت كنيد .
قانون در اين جا در محاكمه و عدل خدا خواهد ايستاد . اگر انتخاب جنسي براي لذت است ، پس ممكنه افرادي باشند كه از كشتن لذت ببرند و اگر گفته مي شود كه بدن من است و من حق انتخاب دارم ، چرا مصرف مخدر غير قانوني است . اگر پسر بچه اي حاضر است و ميل دارد با مردي باشد چرا قانون آنرا رد مي كند و به محاكمه مي كشد .

ديد قانون خدا در اين مورد چيست ؟
بهتر است كه از همين ابتدا بگوييم كه ما هيچكس را براي هر نوع ضعف و غيره محكوم نمي كنيم حتي خدا نيز نمي كند بلكه هم خدا و هم خود ما كه از اسارت و گناه آزاد شده ايم مي خواهيم اسارت ها را از هر نوع آن به حضور خدا بياوريم و از آنها آزاد شويم .  ما وظيفه داريم كه در برابر اين موضوع با محبت خدا به آن نگاه كنيم ، محبتي كه باعث دگرگوني و آزادي از اسارت مي شود . اگر ما به حرف مردم و جوامع باشيم امروزه مي بينيم كه خيلي از مسايل و موارد جنسي به صورت نادرستي مورد قبول جامعه قرار گرفته اند ، علت اين مسير اين است كه مردم به دنبال شرارت و لذت هاي فاسد هستند ، در حاليكه از ديد خدا درست نيستند و هم جنس بازي در رده عمل غير سالم ، همانند ساير موضوعات در كلام خدا ليست شده است .

1 قرنتيان 6 : 9 – 10   ت   هزاره
9 آيا نمي‌دانيد که ظالمان وارث پادشاهي خدا نخواهند شد؟ فريب نخوريد! بي‌عفتان، بت‌پرستان، زناکاران، همجنس‌بازان - چه فاعل و چه مفعول، 10 دزدان، طمع‌ورزان، ميگساران، ناسزاگويان و شيادان وارث پادشاهي خدا نخواهند شد.

اشعيا 5 : 20
واي بر آناني كه بدي را نيكويي و نيكويي را بدي مي نامند، ‌كه ظلمت را به جاي نور و نور را به جاي ظلمت مي گذراند، و تلخي را به جاي شيريني و شيريني را به جاي تلخي مي نهند .

انحرافات جنسي از هر نوع آن از ديد و چشمان خدا كناه است :
لاويان 18 : 22
و با ذكور مثل زن جماع مكن، زيرا كه اين فجور است.

همجنس بازي در سدوم به عنوان گناه محسوب شد :
پيدايش 13 : 13
لكن مردمان سدوم بسيار شرير و به خداوند خطاكار بودند.
پيدايش 19 : 5 – 8
5 و به لوط ندا در داده، گفتند: «آن دو مرد كه امشب به نزد تو درآمدند، كجا هستند؟ آنها را نزد ما بيرون آور تا ايشان را بشناسيم.»
6 آنگاه لوط نزد ايشان، بدرگاه بيرون آمد و در را از عقب خود ببست
7 وگفت: «اي برادران من، زنهار بدي مكنيد.
8 اينك من دو دختر دارم كه مرد را نشناخته اند. ايشان را الآن نزد شما بيرون آورم و آنچه در نظر شما پسند آيد، با ايشان بكنيد. لكن كاري بدين دو مرد نداريد، زيرا كه براي همين زير سايه سقف من آمده‌اند .

در زمان قديم تنبيه براي اين موضوع شديد بود :
لاويان 20 : 13
و اگر مردي با مردي مثل با زن بخوابد هر دو فجور كرده اند. هر دو ايشان البته كشته شوند. خون ايشان بر خود ايشان است.
امروزه اين تنبيه ممكنه به صورت كشته شدن نباشد اما دقت كنيم تنبيه مرگ از طريق بيماري ايدز و مرگ روحاني از ديد مقدس خدا شخص را به هلاكت ابدي مي برد .   جالب است كه لاابالي هاي جنسي ( روش هاي اشتباه )  بيماري هاي خواص خودش را مانند سوزاك و سفليس و ايدز و غيره دارد كه نه فقط شخص را آلوده كرده و در معرض خطر مرگ قرار مي دهد بلكه ديگران را نيز كه هيچ تقصيري نداشتند آلوده مي كند مانند دادن خون و بقيه تماس ها .

هم جنس بازي به نظر من ، اسارتي است مانند ساير اسارت ها و ضعف ها  . به عنوان مثال همه مي دانيم كه سيگار كشيدن سرطان ريه مي آورد و حتي خطر براي كساني كه دود آنها را تنفس مي كنند  در خطر اين مرض هستند .
اگر به ميوه هاي اين نوع اسارت ها بدقت نگاه كنيم متوجه خواهيم شد كه ميوه هاي خوبي ندارند و باعث از بين بردن انسان هستند .  اين خطرات را بايد در ديد داشت زيرا آنها به خيلي از مسايل آسيب مي رسانند :
آسيب به ازدواج ها ،  به مرد بودن مرد و زن بودن زن كه البته همه اين ها ريشه هاي روحي و رواني دارند .

خيلي از اين گروه مي گويند كه : خدا ما را اينطور آفريد .  آيا مي تونه اين درست باشه ؟
خدا هيچوقت اين طور نمي آفريند و ما بوجود آمده از پدر و مادر هستيم .  قاتل و دزد كه قاتل و دزد بدنيا نيامده است بلكه تحت شرايط خواصي قرار گرفته و در اين مسير قرار داده شده و يا قرار گرفته شده است .
خانواده ها و پدر و مادر ، اجتماع و شرايع و محدوديت هاي روابط ، در اين مورد نقش عمده و مهمي را ايفا مي كنند .  بچه اي كه همش در خانواده مسايل سكسي را مي بينه و يا خانواده اي كه همش آرزو داشتند پسرشان دختر و دخترشان پسر باشه و بچه اي كه با او در زمان بچگي بازي كرده اند و پدر و مادري كه زندگي خود را در هرزگي سپري كرده اند و چيز هاي ديگه او را در اين مسير قرار داده همانطوريكه همه ما را در مسير هاي خاصي قرار دادند ، اما خبر خوش اين است كه هر چي كه هستيم خداوند ما را دوست داره ولي عمل گناه آلود ما را نه و مايل است كه ما را نجات بده .
روميان 1 : 24 – 32
24 بنابراين ، خدا نيز ايشان را به حال خود رها كرده تا هر چه مي خواهند بكنند و در آتش شهوات گناه آلود خود بسوزند و با بدنهاي خود مرتكب گناهان شرم آور شوند. 25 ايشان بجاي اينكه به حقيقت وجود خدا ايمان بياورند، عمداً عقايد باطل را پذيرفته اند و مخلوق خدا را بجاي خالقي كه تا ابد مورد ستايش است ، مي پرستند و خدمت مي كنند. 26 به همين دليل است كه خدا مردم را به حال خود رها كرده است تا خويشتن را به گناهان زشت آلوده سازند، بطوري كه حتي زنها بجاي روابط جنسي طبيعـي ، با زنان ديگر مرتكب اعمال قبيح مي گردند، 27 و مردها نيز بجاي اينكه با زنان خود روابط طبيعي زناشويي داشته باشند، با مردهاي ديگر مرتكب گناهان شرم آور مي شوند. بنابراين ، سزاي كارهاي كثيف خود را در روح و بدن خود مي بينند. 28 پس همانطور كه ايشان خدا را ترك كرده اند و حتي حاضر نيستند به وجود او اعتراف كنند، خدا نيز ايشان را به حال خود رها كرده است تا هر آنچه به ذهن ناپاكشان خطور مي كند، به عمل آورند. 29 زندگي آنان پر است از هر نوع شرارت و بدي ، طمع و نفرت و حسادت ، قتل و جدال ، دروغ و كينه و سخن چيني . 30 غيبت از زبانشان دور نمي شود. ايشان دشمنان خدا هستند. با غرور و گستاخي ، خودستايي مي كنند. هميشه بدنبال راه هاي تازه مي گردند تا بيشتر گناه ورزند. هرگز مطيع والدين خود نمي شوند. 31 بي احساسند و بدقول و بي عاطفه و بي رحم . 32 با اينكه مي دانند خدا براي چنين اعمالي ، مجازات مرگ تعيين كرده است ، نه فقط خودشان مرتكب آنها مي گردند، بلكه ديگران را نيز به انجام اين كارها تشويق مي كنند!

طبيعت محبت آميز خدا ، مرد و زن را براي همديگر آفريد .  كلام خدا واضح به ما مي فرمايد كه همه ما گناهكار بوديم و هستيم .  طبيعت گناه آلود در وجود ما انسانها ريشه دوانده و مي دواند .  اگر ما به او ايمان آوريم از چنين برنامه هايي به دور خواهيم بود .  شيطان با همين برنامه ها مي تواند افراد ديگر را اسير سازد تا آنها اين روش ها را وارد جامعه كنند تا انسان گرفتار گناه شود .  اسلحه شيطان فريب است و در دام گناه انداختن .
روميان 8 : 1 – 15
1 پس هيچ قصاص نيست بر آناني كه در مسيح عيسي هستند.
2 زيرا كه شريعت روح حيات در مسيح عيسي مرا از شريعت گناه و موت آزاد گردانيد.
3 زيرا آنچه از شريعت محال بود، چونكه به سبب جسم ضعيف بود، خدا پسر خود را در شبيه جسم گناه و براي گناه فرستاده، بر گناه در جسم فتوا داد،
4 تا عدالت شريعت كامل گردد در ماياني كه نه بحسب جسم بلكه برحسب روح رفتار مي كنيم.
5 زيرا آناني كه برحسب جسم هستند، در چيزهاي جسم تفكّر مي كنند و امّا آناني كه برحسب روح هستند در چيزهاي روح.
6 از آن جهت كه تفكّر جسم موت است، لكن تفكّر روح حيات و سلامتي است.
7 زانرو كه تفكّر جسم دشمني خدا است، چونكه شريعت خدا را اطاعت نمي كند، زيرا نمي تواند هم بكند.
8 و كساني كه جسماني هستند، نمي توانند خدا را خشنود سازند.
9 لكن شما در جسم نيستيد بلكه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساكن باشد؛ و هرگاه كسي روح مسيح را ندارد وي از آن او نيست.
10 و اگر مسيح در شما است، جسم به سبب گناه مرده است و امّا روح، به سبب عدالت، حيات است.
11 و اگر روح او كه عيسي را از مردگان برخيزانيد در شما ساكن باشد، او كه مسيح را از مردگان برخيزانيد، بدنهاي فاني شما را نيز زنده خواهد ساخت به روح خود كه در شما ساكن است.
12 بنابراين اي برادران، مديون جسم نيستيم تا برحسب جسم زيست نماييم.
13 زيرا اگر برحسب جسم زيست كنيد، هر آينه خواهيد مرد. لكن اگر افعال بدن را بوسيله روح بكُشيد، همانا خواهيد زيست.
14 زيرا همة كساني كه از روح خدا هدايت مي شوند، ايشان پسران خدايند.
15 از آنرو كه روح بندگي را نيافته ايد تا باز ترسان شويد بلكه روح پسر خواندگي را يافته ايد كه به آن ابا يعني اي پدر ندا مي كنيم.

ممگنه مردم اين سئوال را بكنند كه خدا سكس و تمايلات آنرا در وجود انسان گذاشته است ، چه جوابي براي اين سئوال داريم ؟
بله خدا نه تنها آنرا براي باروري و بقاي نسل گذاشته است بلكه لذت درست آنرا نيز در رابطه در ازدواج قرار داده است .  اگر غزل غزل ها را بخوانيم خواهيم ديد كه چه نوع رابطه عاشقانه و سكسي بايد با زوجه خود داشته باشيم .  اما حتي در رابطه سكس بين زن و مرد در ازدواج مسايلي وجود دارد كه ممكن است درست نباشد و از استاندارد ازدواج به دور باشد مانند آنچه كه در فيلمها تجارتي به معرض نمايش گذاشته مي شود .
عبرانيان 13 : 4
نكاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غيرنجس زيرا كه فاسقان و زانيان را خدا داوري خواهد فرمود.
ت  تفسيري
به ازدواج خود و به عهد و پيماني كه بسته ايد وفادار باشيد، و پيوند زناشويي تان را از آلودگي دور نگاه داريد، زيرا خدا افراد فاسد و زناكار را حتماً مجازات خواهد كرد.

رابطه سكس در عشق بين زن و مرد بوجود مي آيد البته اين به اين معني نيست كه حالا عاشق هر كس كه شديم بايد با او سكس داشته باشيم .
اگر از خداوند عيسي مسيح خواسته شود او درمان و چاره است .  چرا مردم ايمان نمي آورند و توبه نمي كنند زيرا گناه را دوست دارند .  چرا هم جنس بازان از آن دست نمي كشند زيرا به آن عادت كرده اند و معتاد شده اند ولي مسيح مي تواند رهايي بخشد .

آيا راه چاره اي براي آزاد شدن از آن وجود دارد ؟
هيجكس قدرت آنرا ندارد كه ما را به اسارت بكشاند اگر ما نخواهيم . ما مي توانيم از همه اين اسارت ها جدا شويم براي همين 6 نكته مهم در اينجا وجود دارد كه بايد به آنها به دقت نگاه كنيم :

1 –  سر سپردگي كامل به خداوند و خود را تحت اراده خداوند و خود را در راه و مسير كلام خدا قرار دان زيرا خدا هرگز خارج از اراده و كلام خود ما را به بيراهه نخواهد برد .

2 –  روزانه دعا كردن و خواندن كلام خدا .  اينها اسلحه مقاومت در برابر وسوسه هاي شيطان است گوش دادن به سرودهاي روحاني و همراه آنها خواندن كمك بزرگي است .

 3 –  عوض كردن محل ( ملاقات با چنين افراد ) و دوستان و يافتن افرادي كه قادر به كمك در دعا هستند و شركت در جلسات و مشاركت با افرادي كه از روح خدا پر هستند كمك بزرگي براي آزاد شدن از اين اسارت مي نمايد .

4 –  همكاري با خود و خود را آزاد كردن از منابع قبلي .  از بين بردن تمام وسايل و منابع سكسي از جمله فيلم و نوار و كتاب و غيره و نرفتن به سايت هاي آنچناني اينترنت .

5 –  تصميم  گرفتن و همراه عيسي مسيح در مسير جديد شدن و خود را تحت پوشش خون عيسي مسيح قرار دادن است . زيرا او است كه به مدد و ياري ما مي آيد هر وقت وسوسه ها مي آيد به طرف او بدويم و به ياد داشته باشيم كه او شما را دوست دارد و در او ودر نام او قدرت است كه شما را مي تواند آزاد ساخته و البته ما هم در اينجا حاضر به كمك كردن شما هستيم .

6 -  بخشيدن همه كساني كه به نوعي باعث شده اند كه شما در چنين جرياني قرار گرفته ايد .  چرا بخشيدن زيرا شما نيز تحت فيض و رحمت خداوند ما عيسي مسيح بخشيده مي شويد .

لوقا 19 : 10
زيرا كه پسر انسان آمده است تا گمشده را بجويد و نجات بخشد .
روم 1 : 6
چونكه به اين اعتماد دارم كه او كه عمل نيكو را در شما شروع كرد، آن را تا روز عيسي مسيح به كمال خواهد رسانيد .

بالای صفحه
Our website is protected by DMC Firewall!