مرد سالاري يعني چه ؟
مرد سالاري يعني ، مطرح بودن مرد فقط .  در اين حركت مرد همه كاره است .

اين ايده مرد سالاري از كجا آمده است ؟
مرد سالاري از همان ابتدا بوده است . مرد به عنوان كسي كه كار مي كند و خانواده و زندگي را مي چرخاند هميشه مهم بوده و زن بيشتر براي امور كاري در خانه و بچه داري و البته شوهر داري در محدوديت بوده و اين باعث شده كه مرد مطرح باشد .

آيا اين در جامعه شرق فرق بدين صورت بوده چون ما در اينجا آنرا نمي بينيم ؟

نه اين فقط در جامعه شرق نبوده بلكه خيلي سالهاي پيش در غرب نيز بوده ، ولي بستگي كامل به فرهنگ و مذهب دارد .  به عنوان مثال : در فرهنگ مشرق زمين كه مذاهب تاثير بسزايي بر فرهنگ اجتمايي گذاشته اند ، تاثير گذار بوده .  اتفاقا هر جا كه مسيحيت بوده اين مرد سالاري كمتر ديده شده .  و در ضمن آزادي هاي اجتمايي مهم هستند ، وقتي آزادي به معني مفهوم واقعي آن در جامعه و اجتماع حاكم باشه ، ديگه مرد سالاري كار نمي كنه بلكه زن نيز مطرح ميشه كه درستش هم همين است .

چه تاثيري مي تواند مرد سالاري بر خانواده يا جامعه بگذارد ؟
مي تواند تاثير بسيار منفي بگذارد .  اولا ،  حق و حقوق زن را پايمال مي كند و نمي گذارد افكاري كه در خانم ها به عنوان يك انسان آزاد وجود دارد ، شكوفا گشته و نمايان گردد  .
دوما ،  حق زن را در خانواده پايمال مي سازد منجمله حق انتخاب در ازدواج . تحصيل و غيره .
سوما ،  جامعه را به نفع مرد مي سازد و حقوق انساني زن را محدود مي سازد .

در حاليكه خداوند مرد و زن را براي تكميل هم آفريد .

آيا اين مرد سالاري به نحوي در كلام خدا نيز ديده مي شود ؟
اگر خوب دقت كنيم متوجه خواهيم شد كه لفظ كلام خدا بنظر مي رسد ، مذكر است ، به عنوان مثال بيشتر خطاب به برادران است تا خواهران .  علت اين امر مربوط به زبانهاي سمتيك است كه شامل عبري ، ارامي و آشوري مي شود .  البته بايد در نظر گرفت كه از نظر تاريخ نگارش صحبت هزاران سال پيش را داريم مي كنيم و باز مرد در جامعه آنروز بيشتر مطرح بوده و باز به فرهنگ و مذهب وقت بستگي داشته است .
از ديدگاه كلام خدا چگونه به اين موضوع نگاه مي كنيم ؟
ببينيد خود به خود وقتي كه صحبت از مرد سالاري ميكنيم موضوع زن پيش مي آيد .   به عنوان مثال : بحث داغ بر سر اين است كه آيا زن ها مي توانند وعظ كنند و يا شبان و خدمات ديگري داشته باشند ؟  اين در حالي است كه خود خيلي از خانمها مي كويند نه و خيلي از مردها مي گويند بله .  در مورد خدمت زنان در كار خدا ،  موضوع  مرد سالاري و يا تبعيض جنسي نيست ، بلكه نوع تفسير كلام خدا است .

1 تيموتاوس 2 : 11 – 12
11 زنان بايد در سكوت و با اطاعت كامل به فراگيري مسايل روحاني بپردازند. 12 اجازه نمي دهم زنان به مردان چيزي ياد دهند و يا بر آنان مسلط شوند. زنان بايـد در جلسات كليسايـي ساكت باشند .
در اين مورد نظريات متفاوت هستند ، بعضي معتقد هستند كه به احتمال قوي پولس اين مطلب را به علت بيسوادي زنان پيش مي كشد ، در صد بي سوادي در زنان در آن زمان خيلي بود و طبيعي است كه كسي كه سواد روحاني نداره نمي تونه تعليم بده زيرا امكان اينكه تعليم اشتباه بده زياد است .  اما مي دانيم كه اكثر شاگردان عيسي مسيح بي سواد بودند .
بعضي نيز معتقد هستند پولس رسول اين را براي افسس كه تيموتاوس شبان در آنجا بود مي نويسد و به خاطر معبد ارطاميس بوده است ، الهه مشترك روميان و يونانيان  .  زنان در پرستش اين الهه در قدرت بودند و شايد اين را پولس رسول خطر مي بيند .  و خوب ما اين را در رساله به تيموتاوس كه اشاره به ارطاميس شده باشد ،  نمي بينيم .
نظر بعدي اين است كه منظور پولس رسول احتمالا به زوجين است و نه براي مرد و يا زن مجرد .
اما با توجه به اين نظريات كه منبع آنها را در خود رساله نمي توانيم پيدا كنيم ، مي بينيم در عهد عتيق زناني بوده اند كه خداوند آنها را بكار گرفته و خادمه خداوند بوده اند .  به عنوان مثال :

مريم خواهر موسي و هارون ،  دبوره  و حُلدَه  .  دبوره تنها زن داور در ميان 13 مرد ديگر بوده است .  حلده تنها نبيه زن در ميان ساير انبياي مَرد بود .
اعمال 18 : 26
24 امّا شخصي يهود اپلس نام از اهل اسكندريه كه مردي فصيح و در كتاب توانا بود، به افسس رسيد.
25 او در طريق خداوند تربيت يافته و در روح سرگرم بوده، درباره خداوند به دقّت تكلّم و تعليم مي نمود هر چند جز از تعميد يحيي اطّلاعي نداشت. 26 همان شخص در كنيسه به دليري سخن آغاز كرد اما پرسكله و اكيلا او را شنيدند، نزد خود آوردند و به دقّت تمام از طريق خدا را بدو آموختند.

روميان 16 : 1
يك بانوي مسيحي به نام «فيبي » از شهر «كنخريا» بزودي به ديدن شما خواهد آمد. او از خادمان جدي و بسيار فعال كليساي كنخريا است .

خداوند ما عيسي مسيح اين را چطور مي بيند ؟
خداوند ما آنرا برابر و مساوي ميبيند :  ميبينيم كه عالم ديني نيقوديموس را تعليم مي دهد و مريم را مي بينيم كه اشتياق تعليم را دارد و خداوند آنرا از او نمي گيرد .

خداوند ما عيسي مسيح همه را شاگرد خود مي داند و ما را نيز دعوت مي كند كه همه را تعليم بدهيم و تبعيضي براي زن و يا مرد در اين مورد نشان نمي دهد .

متي 28 : 18 – 20
18 پس عيسي پيش آمده، بديشان خطاب كرده، گفت: «تمامي قدرت در آسمان و بر زمين به من داده شده است.
19 پس رفته، همه امّت ها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسمِ اب و ابن و روح القدس تعميد دهيد.
20 و ايشان را تعليم دهيد كه همه اموري را كه به شما حكم كرده ام حفظ كنند. و اينك من هر روزه تا انقضاي عالم همراه شما مي باشم.» آمين.

همجنين وقتي كه خداوند روحش را مي بخشد به همه مي بخشد و اگر او مي خواهد كسي را برگزيند ، به زن و مرد بودن او نگاه نمي كند .

اعمال 1 : 8
ليكن چون روح القدس بر شما مي آيد، قوّت خواهيد يافت و شاهدان من خواهيد بود، در اورشليم و تمامي يهوديّه و سامره و تا اقصاي جهان.»

چه نتيجه اي از اين موضوع مي گيريم و پيغام براي ما در اين مورد چيست ؟

نتيجه اين بحث مختصر و مفيد اين است كه :

مرد سالاري را ما مردم با داشتن ديد نادرست از زن و نقش او در خانه و جامعه ، و براي در دست گرفتن قدرت و كنترل درست مي كنيم در حاليكه ديد خداوند با ما در اين مورد فرق دارد و او هر كه را كه بخواهد براي ملكوت خود بكار خواهد گرفت .

بدي آن اين است كه :  مشورت را از دست مرد سالار در هر موردي مي گيرد .

پيغام براي اين موضوع اين است كه :

همانند خداوندمان عيسي مسيح ديد درست و خوبي داشته باشيم و زنان را خوار نشماريم .
زمان ،  ديگر زمان مردسالاري نيست و اگر هنوز ديده مي شود موجب تضعيف خانه ، جامعه و كشور مي گردد .

..

بالای صفحه
DMC Firewall is a Joomla Security extension!