قمار و قمار بازي را چگونه مي توانيم تعريف كنيم ؟
قمار و قمار بازي و شرط بندي ،  برنامه  و طرح وسيعي است كه به ظاهر براي سرگرمي طراحي شده ولي اعتياد بزرگي است كه مي تواند تمام بركات مالي را از شخص قمار باز بدزدد .


در زبان شيرين فارسي معني آن كاملا ، مشخص و واضح است .  قمار وسيله اي براي به قدرت رسيدن است چون پول در آن دخيل است .
قمار نوعي بازي ، سرگرمي و تفريحي براي بردن پول يا مُلك ديگران است
 نوعي تفريح و سرگرمي كه در آن هيجان و ريسك هست .

آيا قمار روي اساس و پايه خاصي طراحي شده ؟
به نظر من ،  مي تونه كمِ كم  بر 3  اساس استوار شده باشه :
1 -   بيشتر بر اساس تصميم شخصي بنا شده و هيچ اجباري از طرف مقابل براي انجام آن نيست .
2 -  بر اساس شانس و اقبال هستش ( شخص قمار باز را وادار به چنين حالتي ميكند ) .
3 -  بر اساس برد و باخت طراحي شده ، اگر يكي  بِبَره ، اون يكي بايد بِبازه .

چگونه شخص دچار آن مي گردد ؟
كلام خدا به ما ياد مي دهد كه :
1 تيموتاوس 6 : 10   ت   قديمي
زيرا كه طمع ريشه همه بديها است كه بعضي چون در پي آن مي كوشيدند، از ايمان گمراه گشته، خود را به اقسام دردها سفتند .

ت  هزاره :
زيرا پولدوستي ريشه‌اي است که همه‌‌گونه بدي از آن به‌‌بار مي‌آيد، و بعضي در آرزوي ثروت، از ايمان منحرف گشته، خود را به دردهاي بسيار مجروح ساخته‌اند .

طمع يعني حرص و ميل و عشق و اشتياق براي زياد داشتن و  داشتن بيشتر . و البته در اين مقطع در مبحث قمار براي داشتن و بدست آوردن پول بيشتر است .
از آنجايي كه اكثر مردم موفقيت زندگي را در داشتن پول و ثروت مي بينند ، در نتيجه براي بدست براي بدست آوردن آن از راه هاي مختلف منجمله قمار بازي سعي و كوشش مي كنند .  معمولا اين نوع افراد اگر هم آن را بدست بياورند ، صرف عيش ونوش و غيره مي كنند .

يعقوب 4 : 3
1 از كجا در ميان شما جنگها و از كجا نزاعها پديد مي آيد؟ آيا نه از لذّت هاي شما كه در اعضاي شما جنگ مي كند؟
2 طمع مي ورزيد و نداريد؛ مي كُشيد و حسد مي نماييد و نمي توانيد به چنگ آريد؛ و جنگ و جدال مي كنيد و نداريد از اين جهت كه سؤال نمي كنيد؛
3 و سؤال مي كنيد و نمي يابيد، از اينرو كه به نيّت بد سؤال مي كنيد تا در لذّات خود صرف نماييد. .

اشاره كرديد كه قمار يك نوع اعتياد است ، مي شه كمي بيشتر در مورد طبيعت آن توضيح بدهيد ؟
به نظر من هر چيزي كه از حد نرمال خود بگذرد تبديل به اعتياد مي شود .  مثلا خوردن را بايد براي  ادامه زندگي بخوريم ولي پٌر خوري اعتياد به زياد خوردن است .  همچنين است در مورد قمار .  اگر دقت نماييم متوجه خواهيم شد كه در قمار پول و مال مطرح است و از آنجايي كه قمار باز 99 % بازنده است ، در نتيجه براي برگرداندن مبلغي را كه باخته است و از دست داده است ، دوباره در پِي برگرداندن آن مي باشد كه اين سير دوراني پيدا ميكند و شخص دچار اعتياد به آن مي شود .

طبيعت قمار به شخص قمار دوست تعريف زيبايي مي بخشد . آ قا جمع بشيم و يه چند ساعتي براي سرگرمي ورق بازي گنيم و يا هر نوع آن يك نوع آن هم استخواني ناميده ميشه .  اين از آن برنامه هايي است كه به هر وسيله اي مي توان آن را انجام داد . در اعتياد هاي كشيدني شما بايد يه چيزي را كه كشيدني است بكشيد ولي براي قمار از همه چيز مي توانيد استفاده كنيد . حالا همين  سرگرمي چنان سر مردم را گرم مي كنه كه وقتي به هوش ميان مي بينند همه چيز خود را از دست داده اند .  پس طبيعت قمار براي بيچاره كردن انسان طراحي شده است .
خوب دقت نماييم مي بينيم كه حتي قانون هم از آن حمايت مي كند و در اگثر گشور ها آزاد است و من نمي دانم ما چقدر مي توانيم به اين نوع قوانين در معني زيباي آزادي ،  احترام بگزاريم .

آيا اين قمار زن و مرد مي شناسه يا اعتياد همه گير است ؟
قمار از نوع اعتياد همه گير است .  همه مي توانند دچار آن بشوند .  البته به نظر مي رسد گه آقايان بيشتر دچار آن هستند حدالقل در جامعه خودمان .  در اروپا و آمريكا تحقيقات نشان داده است كه قمار برنامه مطلوب قانوني براي جوانان از سن كم مي باشد .
1 از  7  از جوانان به آن معتاد مي شوند .  1  از  10  در مورد بزرگسالان اعتياد مي آورد و همه گير است .  در صد واگير بودن قمار در جامعه امروزي بيشتر از هر چيز ديگر است .
قمار همانند ساير اعتياد ها خانمان بر انداز است و ضربات مهلك مالي ببار مياره و براي فاعل آن خيلي گران تمام مي شه .  مثل ساير اعتيادها ،  اولين هدف آن براي از بين بردن خانواده است .
و عامل فقر و فساد است .

به نظرم رسيد كه بپرسم آيا ميتونيم بگيم كه قمار بازي يك نوع دزدي است ؟
اتفاقا سئوال مناسب و بجايي است .  به ظاهر نه ،  همانند دزدي كه چيزي را از شخصي بلند بكنه نيست چون معمولا گفته ميشه كه : دزدي نكردم كه با هم ورق و يا شرط بستيم و اون باخت .  اما مي توانيم بگيم كه نوعي تصاحب مال ديگران است زيرا خيلي تقلبات در آن وجود دارد و مال حرام است .
يوشع 7 : 10 – 13
10 خداوند به يوشع گفت: «برخيز! چرا تو به اين طور به روي خود افتاده اي؟
11 اسرائيل گناه كرده، و از عهدي نيز كه به ايشان امر فرمودم تجاوز نموده اند و از چيز حرام هم گرفته، دزديده اند، بلكه انكار كرده، آن را در اسباب خود گذاشته اند.
12 از اين سبب بني اسرائيل نمي توانند به حضور دشمنان خود بايستند و از حضور دشمنان خود پشت داده اند، زيرا كه ملعون شده اند. و اگر چيز حرام را از ميان خود تباه نسازيد، من ديگر با شما نخواهم بود. 13 برخيز قوم را تقديس نما و بگو براي فردا خويشتن را تقديس نماييد، زيرا يَهُوَه خداي اسرائيل چنين مي گويد: اي اسرائيل چيزي حرام در ميان توست و تا اين چيز حرام را از ميان خود دور نكني، پيش روي دشمنان خود نمي تواني ايستاد .

عَخان مالي را كه تعلق به او نداشت را دزديده بود و اين از ديد خدا گناه محسوب ميشد و باعث آشفتگي قوم شده بود و بعد مي بينيم كه چگونه خودش و خانواده اش و تمامي مالش از بين مي رود .

اشاره به گناه كرديد ، ديد كلام خدا در اين مورد چيست ، آيا آن گناه محسوب ميشه ؟

خروج 20 : 17
به خانه همسايه خود طمع مورز، و به زن همسايه‌ات و غلامش و كنيزش و گاوش و الاغش و به هيچ چيزي كه از آن همسايه تو باشد، طع مكن .

ما ايمانداران بايد از اين نوع تبليغات كه مردم را تشويق به زودتر و سريعتر ثروتمند شدن تشويق مي كنه به هوشياري نگاه كنيم ، زيرا امكان رسيدن به ثروت مكن است ما را فقير تر كنه :
در امثال سليمان چنين مي خوانيم :
امثال سليمان 28 : 22    ت   تفسيري
آدم‌ خسيس‌ فقط‌ به‌ فكر جمع‌آوري‌ ثروت‌ است‌ غافل‌ از اينكه‌ فقر در انتظار اوست‌ .

قمار و برنامه هاي قمار و سازمان هاي قمار بر اساس برنامه دزدي طراحي شده اند به عنوان سرگرمي و تردستي در برنامه خود پول و ثروت مردم را مي برند كه اين نوع بردن يك نوع دزدي است .  ما نمي توانيم در برنامه هايي كه بر اساس كلك و دزدي مي باشد شزيك باشيم و گناه را به زندگي خود بياوريم .  كلام خدا ما را ياد مي دهد كه بدست آوردن ثروت از چنين راه هايي اشتباه است :
امثال سليمان 22 : 16   ت   قديمي
هر كه بر فقير براي فايده‌ خويش ظلم نمايد، و هر كه به دولتمندان ببخشد البته محتاج خواهد شد .

در اين سيستم شايد هم شخصي از طريق قمار به ثروت برسد ولي ثابت شده است كه چون آن كِرم در آن جا است ، بعد از 2  سال همه آن باد آورده را باد برده است .

امثال سليمان 21 : 20
خانه‌ شخص‌ دانا از نعمت‌ و ثروت‌ پر است‌، ولي‌ آدم‌ نادان‌ هر چه‌ به‌ دست‌ مي‌آورد برباد مي‌دهد .

2 پطرس 2 : 19  ب
زيرا هر چيزي كه بر كسي غلبه يافته باشد، او نيز غلام آن است .
در نتيجه چون از راه نادرست و حيله و كلك بدست مي آيد به نوعي حرام است و دزدي مي تواند محسوب شود و نه فقط گناه است بلكه مي تواند گناهان ديگر را نيز بوجود آورد .

آيا قرعه كشي خطا است ؟
بايد خيلي مواظب بود كه هر چيزي كه از طريق نادرست بدست مي آيد مي تواند خطا باشد .
شايد خداي نكرده يك ايماندار فكر كنه كه ميرم قمار بازي مي كنم و اگر بُردم ده يك آنرا به كليسا مي دهم و به نوعي نرا حلال مي كنم ، اين كاملا اشتباه است و گول زدن خود .
ممكنه بشنويم كه :  آقا همه اين كار را مي كنند ، ممكنه خيلي ها خيلي كارها بكنند ولي ما بايد رضايت خدا را جلب كنيم .
در رابطه با قرعه گشي باز بايد ديد كه هدف چيست ؟
به عنوان مثال :
1 -  مي بينيم براي انتخاب يونس بكار گرفته ميشه :
يونس 1 : 4 – 9
4 و خداوند باد شديدي بر دريا وزانيد كه تلاطم عظيمي در دريا پديد آمد چنانكه نزديك بود كه كشتي شكسته شود.
5 و ملاّحان ترسان شده، هر كدام نزد خداي خود استغاثه نمودند و اسباب را كه در كشتي بود به دريا ريختند تا آن را براي خود سبك سازند. اما يونس در اندرون كشتي فرود شده، دراز شد و خواب سنگيني او را در ربود.
6 و ناخداي كشتي نزد او آمده، وي را گفت: ‌«اي كه خفته اي، تو را چه شده است؟ برخيز و خداي خود را بخوان؛ شايد كه خدا ما را بخاطر آورد تا هلاك نشويم.»
7 و به يكديگر گفتند: «بياييد قرعه بيندازيم تا بدانيم كه اين بلا به سبب چه كس بر ما وارد شده است؟‌» پس چون قرعه انداختند، قرعه به نام يونس درآمد.
8 پس او را گفتند: «ما را اطلاّع ده كه اين بلا به سبب چه كس بر ما عارض شده؟ شغل تو چيست و از كجا آمده اي و وطنت كدام است و از چه قوم هستي؟»
9 و ايشان را جواب داد كه: «من عبراني هستم و از يهوه خداي آسمان كه دريا و خشكي را آفريده است ترسان مي باشم.»

بر لباس خداوندمان قرعه ميندازند .

همچنين براي انتخاب جانشيني به جاي يهودا اسخريوطي بكار گرفته مي شود :
اعمال رسولان 1 : 23 – 26
23 آنگاه دو نفر يعني يوسف مسمّي به بَرسَبا كه به يُوستُس ملقّب بود و مَتِياس را برپا داشتند،
24 و دعا كرده، گفتند: «تو اي خداوند كه عارف قلوب همه هستي، بنما كدام يك از اين دو را برگزيده اي
25 تا قسمت اين خدمت و رسالت را بيابد كه يهودا از آن باز افتاده، به مكان خود پيوست.»
26 پس قرعه به نام ايشان افكندند و قرعه به نام مَتِّياس برآمد و او با يازده رسول محسوب گشت.

امثال 16 : 33
قرعه در دامن انداخته مي شود، ليكن تمامي حكم آن از خداوند است .

امثال 18 : 18
قرعه نزاعها را ساكت مي نمايد وزور آوران را از هم جدا مي كند .

2 -  ولي اگر به صورت قمار قرعه بيندازيم و شخصي در جمع مال خود را به خاطر اين كار ما از دست داده و دچار مشكلات بشه و خانواده اش به خاطر آن پاشيده بشه ، ما نه تنها خود گناه كرده ايم بلكه باعث به گناه انداختن شخص ديگري نيز شده ايم .

در مورد لاتاري و كارت هاي مربوط به آن چي ؟

من اينجا بايد خيلي مواظب باشم تا شريعت گذار نباشم و نمي خواهم تعليمي بدهم كه خداي نكرده موجب سوتفاهم قرار بگيره .
لاتاري و كارتهاي مربوط به آن به معني امتحان كردن شانس به فروش مي رسند و شخص حضور در انجام آن ندارد ، همه پول مي دهند و چند نفر مي بَرند .  بايد مواظب بود كه همانطوريكه گفته شد به صورت عادت در نياد و پولي را كه بايد در الويت خرج بشه ، صرف آن بگردد .
اگر شما وسيله اي مي خريد و فرمهايي را پُر مي كنيد و بعد جايزه اي مي بَريد اين نوع قرعه كشي ها گناه نيست .
بايد مواظب بود كه پشت پرده هر چيزي چه چيز ديگر نهفته است و از چه نوع طبيعتي سر چشمه گرفته است ، به عنوان مثال :
گلادياتورهاي زمان روم قديم را مي بينيم كه رومي ها آنها را به جان هم مي انداختند و نه تنها شرط بندي مي كردند ، بلكه از خون و خونريزي لذت مي بردند و هيجان زده مي شدند .  مي بينيم امروزه هم همان روح در بعضي از ورزش ها وجود دارد و مردم بر آنها شرط بندي مي كنند .
در گُل بايد از خود پرسيد گه آيا خدا در كاري كه من مي كنم جلال پيدا مي كند يا نه ؟

براي اينكه اين موضوع روح ها بهتر مفهوم پيدا بكنه ، ميشه توضيح بيشتر بدهيد .

ببينيد بنچه را كه بررسي مي كنيم بايد از چهارچوب كلام خدا بگذرد ، وقتي كه مي گوييم روح يعني روشي كه پشت آن قرار گرفته و آنرا هدايت مي كند مي باشد .  در قمار اين روح ها وجود دارند :

1 -   روح ظلم كردن .
1 قرنتيان 6 : 9 – 10
آيا نمي دانيد كه ظالمان وارث ملكوت خدا نمي شوند ؟
امثال سليمان 14 : 31
هر كه بر فقير ظلم كند آفريننده‌ خود را حقيرمي شمارد،‌ و هر كه بر مسكين ترحّم كند او را تمجيد مي نمايد .
2-  روح طمع و پول دستي در آن كار مي كنه :
1 تيموتاوس 6 : 8 – 9
9 زيـرا آنانـي كه بدنبـال ثروت انـدوزي مي دوند، دير يا زود دست به كارهاي نادرست مي زنند؛ اين كارها به خود ايشان صدمه زده ، فكرشان را فاسد مي كند و سرانجام ايشان را راهي جهنم خواهد ساخت . 10 عشق به ثروت ، نخستين قدم بسوي ساير گناهان است . بعضي حتـي براي پـول ، از خدا روگردان شده و خود را گـرفتار انواع دردها كرده انـد .

3 -   روح عدم همكاري با ديگران
لوقا 12 : 42 – 43
42 خداوند گفت: «پس كيست آن ناظر امين و دانا كه مولاي او وي را به ساير خدّام خود گماشته باشد تا آذوقه را در وقتش به ايشان تقسيم كند. 43 خوشابحال آن غلام كه آقايش چون آيد، او را در چنين كار مشغول يابد .

1 پطرس 4 : 10
و هر يك بحسب نعمتي كه يافته باشد، يكديگر را در آن خدمت نمايد .

4 – روح ملاحظه نكردن ديگران :
فيليپيان 2 : 4
و هر يك از شما ملاحظه كارهاي خود را نكند، بلكه هر كدام كارهاي ديگران را نيز .

5 –   روح باطل و از دست دادن است :
امثال 13 : 11
دولتي كه از بطالت پيدا شود در تناقص مي باشد، اما هر كه به دست خود اندوزد در تزايد خواهد بود .
ت  تفسيري
ثروتي‌ كه‌ از راه‌ نادرست‌ به‌ دست‌ بيايد طولي‌ نمي‌كشد كه‌ از دست‌ مي‌رود؛ اما دارايي‌ كه‌ با كار و كوشش‌ جمع‌ شود، بتدريج‌ زياد مي‌گردد .

6 -  روح دزدي در آن وجود دارد :
افسسيان 4 : 28
دزد ديگر دزدي نكند بلكه به دستهاي خود كار نيكو كرده، زحمت بكشد تا بتواند نيازمندي را چيزي دهد .

7 –  روح اسير شدن را دارد :
1 قرنتيان 6 : 12
من مي توانم هر كاري را كه مسيح منع نكرده است ، انجام دهم . اما بعضي از اين كارها، حتي اگر اجازه انجامش را نيز داشته باشم ، برايم مفيد نيستند. اگر بدانم چيزي بر من مسلط خواهد شد و چنان مرا درگير خواهد كرد كه نتوانم براحتي خود را از چنگ آن خلاصي دهم ، از آن صرفنظر مي كنم.

8 –   روح كشيدنِ كس ديگر به گناه است :
امثال 8 : 13   ت   تفسيري
پس اگر خوردن گوشتي كه براي بت قرباني شده است ، باعث گناه كردن برادر من مي شود، من تا عمر دارم از آن نخواهم خورد، مبادا باعث لغزش او شوم .

9 –  روح كلك و دروغگويي و فريب است :
غلاطيان 5 : 19 – 21
19 و اعمال جسم آشكار است، يعني زنا و فسق و ناپاكي و فجور،
20 و بُت پرستي و جادوگري و دشمني و نزاع و كينه و خشم و تعصّب و شقاق و بدعتها،
21 و حسد و قتل و مستي و لهو و لعب و امثال اينها كه شما را خبر مي دهم چنانكه قبل از اين دادم، كه كنندگان چنين كارها وارث ملكوت خدا نمي شوند .

10 -  روح خرابكاري دارد ، مخصوصا خراب كردن خانواده را :
پيدايش 2 : 18
و خداوند خدا گفت: «خوب نيست كه آدم تنها باشد. پس برايش معاونى موافق وي بسازم .

11 –  روح فاسد سازي اخلاق و رفتار را دارد :
1 قرنتيان 15 : 33
فريب كساني را كه اينچنين سخن مي گويند، نخوريد و به گفته هاي آنان گوش ندهيد، زيرا اخلاق و رفتارتان مانند آنان فاسد خواهد شد .

قمار و شرط بندي چه عواقب بدي را بوجود مي آورد و در اين ميان چه كسي بيشتر از همه ضربه مي خورد ؟
قمار ، بازي خطرناك و مخربي است كه مي تواند و توانسته است كه نه فقط زندگي خود شخص را بلكه خانواده ها را از هم بپاشد و موجب طلاق و رانده شدن فرزندان و علت و موجب فساد نيز بگردد .

از نظر روحاني براي ما ايمانداران پول براي 3 عامل اصلي طراحي شده است :
1 -  براي رفع احتياج شخصي و احتياج خانواده .
2 -  براي پيشبرد ملكوت خدا .
3 -  كمك كردن و مورد حمايت قرار دادن فقيران .

به جاي قمار و بدست آوردن پول از طريق نادرست و گناه آلود ، به خدا توكل نماييم كه نخواهد گذاشت خجل باشيم و قول داده است كه احتياجات ما را رفع خواهد كرد :

فيليپيان 4 : 19
امّا خداي من همه احتياجات شما را برحسب دولت خود در جلال در مسيح عيسي رفع خواهد نمود .

.

بالای صفحه
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd