چه تعريفي براي فال بيني و جادوگري مي توانيم داشته باشيم ؟


براي درك بهتر جواب اين سئوال بهتر است بدانيم كه فال بين و جادوگر ،  كي هست .
فال بين كسي است كه با عملش مدعي است كه آينده را مي تواند پيشگويي كند .
هر چيزي كه به نحوي دست شيطان در آن براي فريب و گول زدن باشد ، سحر و جادو ناميده مي شود .  جادوگر داراي روح خبيث و شرور و شيطاني است كه براي اهداف خاصي مي تواند در چنين شخص ساكن باشد كه اين نوع سكونت را تسخير جسم مي ناميم .

چرا جادوگري و مخصوصا فالگيري وجود دارد ؟

ما انسانها آدم هاي عجيبي هستيم ، اگر هم وجود نداشته باشد ، بوجودش مي آوريم .  از آنجايي كه انسان همواره دنبال هيجان و مشغوليات و غيره مي باشد ، دوست دارد به نوعي خود را سرگرم كند ، كه در اين چهل سال آخر به نظر مي رسد كه جادوگري و سحر و افسون جاي خودش را در رسانه هاي عمومي و اجتمايي ، همانند ، فال بيني ، پيشگويي ، به تخيل كشيدن افكار مردم و بخصوص در صنعت فيلم ، پيدا كرده است .
بين فالگيري و جادوگري ، مردم بيشتر به كدام راغب هستند و فرق بين آنها چيست ؟
به نظر من بيشتر به فال بيني تا جادوگري و افسون و غيره .  فال بيني در رابطه با آينده است و آينده چيزي است كه همه در رابطه با آن مي خواهند بدانند ، براي همين بيشتر گرايش به فال بيني دارند . اما جادوگري به معني افسون كردن هم در جوامع شرق منجمله كشور ما ايران كاربرد وسيعي دارد .
فرقي كه در بين آنها وجود دارد اين است كه :
فال بيني بيشتر بر اساس خرافات بنا شده است و طبيعت رواني و روحي در آن دخيل است ، به اين معني كه فال گيرنده به دنبال نوعي تسلي و خواسته شخصي خودش مي باشد .
اما در افسون و جادوگري روح شيطان كار مي كند .

آيا فال و جادو ، انواع و اقسام دارند ؟
بله ، فال و فال بيني مخصوصا در بين ما ايرانيان انواع دارند :
• فال هاي شاعرانه همچون فال حافظ
• فال قهوه
• كف بيني
• فال ورق
• فال ميوه
• فال درخت
• فال انبيا
• فال لاكپشت
• فال بلبل
• فال ازدواج
• فال شباهت دو اسم
• استخاره
• طالع بيني كه مربوط به علم نجوم هم مي شود .
اما سحر و افسونگري به نظر من انواع مختلف با عناوين مختلفي دارند :
البته ما بايد مواظب باشيم كه همه چيز را هم شيطاني نسازيم به عنوان مثال شعبده بازي و يا تردستي

1 -  تردستي ، اين بيشتر براي تفريح و سرگرمي بوجود آمده است .  شخص تردست كسي است كه با سرعت عملي كه در حركت دست و انگشتان خود دارد ديد ما را فريب مي دهد و ما فكر مي كنيم كه او واقعا كار خارق العاده اي را انجام داده است .  در حاليكه هر چيزي كه سرعت آن بالاتر از 10/1 ثانيه براي چشم باشد ، ديد خطا را بوجود مي آورد .  در اكثر اين ها روح شيطاني وجود ندارد .

2 -  سحر و جادويي كه براي ما تخيلات واهي مي بخشد :
در اين مهارت ، شخص با هدايت روح پليد و شيطاني ، تصاوير و تجسم كاذب به ظاهر حقيقي را از هر چيزي براي جذب و فريب طرف مقابل ، به نمايش مي گذارد .

3 -  سحر و افسوني كه با دخالت روح هاي شيطاني ، طرف مقابل را تحت كنترل خود در مي آورد : مانند ، نوشتن مطالبي و جا دادن آن بر سر راه و خانه و غيره براي رسيدن به مقاصد شيطاني .
به جان انداختن خانواده ها ، ازدواج ها به هم ، طلسم كردن حلقه ها و دادن انگشتري و يا چيزي كه با شخص همواره ، همراه باشد و بماند .

آيا واقعا فال بيني و  جادوگري درست است و كار مي كند ؟

بايد گفت كه بله گاها كار مي كند ، زيرا شيطان كار مي كند و فعال است :

1 پطرس 5 : 8
هشيار و بيدار باشيد زيرا که دشمن شما ابليس مانند شير غران گردش مي کند و کسي را مي طلبد تا ببلعد .

لوقا 22 : 31 – 32  الف
31 پس خداوند گفت: «اي شمعون، اي شمعون، اينك شيطان خواست شما را چون گندم غربال كند،
32 ليكن من براي تو دعا كردم تا ايمانت تلف نشود .

ديد خدا و كلامش در رابطه با اين موضوعات چيست ؟
ديد خدا و كلام خدا در رابطه با هر دو موضوع بحثي ما كاملا روشن و واضح است .  خدا هر دو آنها را مكروه مي داند و عمل آن را گناه آلود .

آيا مثالي در كلام خدا در رابطه با آن وجود دارد ؟

بله مخصوصا در عهد عتيق و در تورات مثال هاي مختلفي در مورد آن وجود دارد :

تنيه 18 : 9 – 15
9 چون به زمينى كه يهوه، خدايت، به تو مى دهد داخل شوى، ياد مگير كه موافق رجاسات آن امتها عمل نمايى. 10 و در ميان تو كسى يافت نشود كه پسر يا دختر خود را از آتش بگذرانند، و نه فالگير و نه غيب گو و نه افسونگر و نه جادوگر، 11 و نه ساحر و نه سؤال كننده از اجنّه و نه رمال و نه كسى كه از مردگان مشورت مى كند. 12 زيرا هركه اين كارها را كند، نزد خداوند مكروه است و به سبب اين رجاسات، يهوه، خدايت، آنها را از حضور تو اخراج مى كند. 13 نزد يهوه، خدايت، كامل باش.
14 زيرا اين امتهايى كه تو آنها را بيرون مى كنى به غيب گويان و فالگيران گوش مى گيرند، و اما يهوه، خدايت، تو را نمي گذارد كه چنين بكنى. 15 يهوه، خدايت، نبي اى را از ميان تو از برادرانت، مثل من براى تو مبعوث خواهد گردانيد، او را بشنويد .

پس اگر ايمانداران به نحوي  در رابطه با فال و فالكيري و افسون و جادوگري باشند ، اشتباه است ؟

نه فقط اشتباه است بلكه گناه است و موجب خشم خداوند مي شود :

2 تواريخ 33 : 1 – 6
1 مَنَسَّي دوازده ساله بود كه پادشاه شد و پنجاه و پنج سال در اورشليم سلطنت نمود.
2 و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، موافق رحاسات امّت هايي كه خداوند آنها را از حضور بني اسرائيل اخراج كرده بود، عمل نمود. 3 زيرا مكانهاي بلند را كه پدرش حِزْقيّا خراب كرده بود، بار ديگر بنا نمود و مذبحها براي بَعْليم برپا كرد و اَشَيره ها بساخت و به تمامي لشكر آسمان سجده نموده، آنها را عبادت كرد. 4 و مذبح ها در خانه خداوند بنا نمود كه درباره اش خداوند گفته بود: «اسم من در اورشليم تا به ابد خواهد بود.» 5 و مذبح ها براي تمامي لشكر آسمان در هر دو صحن خانه خداوند بنا نمود. 6 و پسران خود را در وادي ابن هِنُّوم از آتش گذرانيد و فالگيري و افسونگري و جادوگري مي كرد و با اصحاب اجنه و جادوگران مراوده مي نمود و در نظر خداوند شرارت بسيار ورزيده، خشم او را به هيجان آورد .

مثال ديگر و معروفي كه مي توانيم داشته باشيم ، شاول پادشاه است :

1 سموئيل 28 : 5 – 8
5 و چون شاؤل لشكر فلسطينيان را ديد، بترسيد و دلش بسيار مضطرب شد.
6 و شاؤل از خداوند سؤال نمود و خداوند او را جواب نداد، نه به خوابها و نه به اوريم و نه به انبيا.
7 و شاؤل به خادمان خود گفت: «زني را كه صاحب اجنه باشد، براي من بطلبيد تا نزد او رفته،‌ از او مسألت نمايم.» خادمانش وي را گفتند: «اينك زني صاحب اجنّه در عَين دور مي باشد.»
 
1 سموئيل 15 : 22 –  26
22 سموئيل گفت: «آيا خداوند به قرباني هاي سوختني و ذبايح خشنود است يا به اطاعت فرمان خداوند؟ اينك اطاعت از قرباني ها و گوش گرفتن از پيه قوچها نيكوتر است.
23 زيرا كه تمرّد مثل گناه جادوگري است و گردن كشي مثل بت پرستي و ترافيم است. چونكه كلام خداوند را ترك كردي، او نيز تو را از سلطنت رد نمود.»
24 و شاؤل به سوئيل گفت: «گناه كردم زيرا از فرمان خداوند و سخن تو تجاوز نمودم چونكه از قوم ترسيده، قول ايشان را شنيدم.
25 پس حال تمنا اينكه گناه مرا عفو نمايي و با من برگردي تا خداوند را عبادت نمايم.
26 سموئيل به شاؤل گفت: «با تو بر نمي گردم. چونكه كلام خداوند را ترك نموده اي، خداوند نيز تو را از پادشاه بودن بر اسرائيل رد نموده است .

پس مي بينيم كه خداوند آن ايمانداري را كه به جادوگري و فالبيني غيره علاقه مند شود ، از خود دور مي سازد .

اشعيا 2 : 6   ت   تفسيري
خداوند به‌ اين‌ علت‌ قوم‌ اسرائيل‌ را ترك‌ كرده‌ است‌ كه‌ سرزمين‌ ايشان‌ از جادوگري‌ شرقي‌ها و فلسطيني‌ها پر شده‌ و مردم‌ رسوم‌ اجنبي‌ها را بجا مي‌آورند .

ما در دنياي آزادي ( حدالقل در اينجا ) زندگي مي كنيم و آزاد هستيم كه هر چه را بخواهيم انتخاب كنيم ، آيا اينجا ممكنه مردم فكر كنند كه :  پس چي بر سر آزادي من خواهد آمد ؟

بله جالبه كه ما در دنيايي و دوره اي زندگي مي كنيم كه هر كس هر چه دلش بكنه و بگه و هر عملي را دوست داره بجا مياوره ، و ما ممكنه در اين آزادي و روشن فكري هم عقيده شويم و بگوييم كه چه اشكالي داره و مشكلي نيست !

اگر ما خود را مسيحي نجات يافته مي دانيم و خود را جزو كساني كه عيسي مسيح خونش را براي گناهان ما ريخته است ،  مي دانيم ، پيغام براي ما چه در دنياي مدرن امروزي و آينده و ديروز و امروز و آينده اين است كه :  نه تنها خيلي اشكال داره بلكه مشكل بزرگي نيز است .  اگر در چنين عقايدي باشيم انتظار نداشته باشيه كه خدا ما را بركت دهد ، ما بايد شبيه عيسي مسيح در هر چيزي باشيم نه شبيه اطراف و دنياي گناه آلود .

هم چنانكه قبلا نيز اين كلام را خوانديم ، بهتر است باز تكرار كنيم :

جادوگري از ديد خدا مكروه و پليد است و خدا از آن بيزار است ، زيرا از ميوه هاي شيطاني است :
اعمال 19 : 18 – 19  ت   تفسيري
18و19 درضمن ، از كساني كه به مسيح ايمان آوردند، آنان كه قبلاً با سحر و جادو سروكار داشتند، آمدند و به گناه خود اعتراف كردند و كتابها و طلسم هاي خود را در مقابل همه سوزاندند. قيمت اين كتابها برابر پنجاه هزار سكه نقره بود .
غلاطيان 5 : 19 –  21   ت   تفسيري
19 هنگامي كه از اميال و خواسته هاي نادرست خود پيروي مي كنيد، اين گناهان وارد زندگي شما مي شوند: زنا و انحرافات جنسي و بي عفتي ؛20 بت پرستي و جادوگري و احضار ارواح ؛ دشمني و دو بهم زني ؛ كينه توزي و خشم ؛ خودخواهي و نفع طلبي ، شكايت و انتقاد و بهانه جويي ؛ در اشتباه دانستن ديگران و بر حق شمردن خود و اعضاي گروه خود؛ 21 حسادت و آدم كشي ؛ مستي و عياشي و چيزهايي از اين قبيل . همانطور كه قبلاً هم اشاره كردم ، باز تكرار مي كنم هر كه اين چنين زندگي كند، هرگز در ملكوت خدا جايي نخواهد داشت .
آيا اين جادو و جادوگري بر ما ايمانداران قدرت دارد ؟

شيطان داراي قدرت پليد است ولي تا وقتي كه ما اطاعت از خداوند داشته باشيم ، قدرت شيطان با حضور خداوند در زندگي ما باطل مي شود اما اگر ميل به اين چيزها داشته باشيم در حقيقت  خودمان روح شرير را دعوت مي كنيم و اين جاست كه خدا ما را رها مي كند و شيطان با قدرت هر چه تمامتر براي از بين بردن ما كار خواهد گرد :
روميان 1 : 28
پس همانطور كه ايشان خدا را ترك كرده اند و حتي حاضر نيستند به وجود او اعتراف كنند، خدا نيز ايشان را به حال خود رها كرده است تا هر آنچه به ذهن ناپاكشان خطور مي كند، به عمل آورند .
جادوگري فقط اين نيست كه يك چيز واهي ببينيم و اتفاقي بيفته ، بلكه اگر مواظب نباشيم حتي حرف مردم مي تواند ما را افسون كند و ما را در دردسرهاي بزرگي بيندازد :
غلاطيان 3 : 1    ت  تفسيري
اي غلاطيان نادان ، كدام جادوگر اينچنين شما را افسون كرده است ؟ مگر اين شما نبوديد كه وقتي مرگ مسيح را برايتان تشريح كردم ، آنچنان مجذوب شديد كه گويي همان لحظه او را با چشم خود بر صليب مي ديديد ؟
غلاطيان 1 : 6 – 11   ت  تفسيري
6 تعجب مي كنم كه شما به اين زودي از خدا روگردان شده ايد، از خدايي كه از روي لطف و محبت خود، شما را دعوت كرده تا در حيات جاوداني كه بوسيله مسيح عطا مي كند، شريك باشيد. شما مي خواهيد از «راه ديگري » به اين نجات و حيات جاوداني دست يابيد. اما اين راهي كه شما در پيش گرفته ايد، هرگـز به حيات جاويد نخواهـد رسيد. 7 زيرا غير از راهي كه به شما اعلام كرديم ، راه ديگري وجود ندارد. آناني كه راه ديگري به شما معرفي مي كنند، مي خواهند شما را فريب داده ، حقيقت انجيل مسيح را دگرگون كنند. 8 اگر كسي بخواهد راه ديگري براي رستگاري به شما معرفي كند، بغير از آن راهي كه ما به شما اعلام كرديم ، خدا او را لعنت كند، حتي اگر اين شخص خود من باشم . اگر فرشته اي نيز از آسمان فرود آيد و شما را بسوي راه ديگري هدايت كند، لعنت خدا بر او باد! 9 باز تكرار مي كنم : اگر كسي مژده نجات ديگري ، غير از آنچه كه پذيرفته ايد، به شما ارائه دهد، لعنت خدا بر او باد! 10 هدف من اين نيست كه با تملق و چاپلوسي ، اعتماد شما را به خود جلب كنم . كوشش من خشنود ساختن خداست ؛ اگر تابحال در پي جلب خشنودي مردم مي بودم ، هرگز نمي توانستم خدمتگزار واقعي مسيح باشم .11  اي برادران ، خدا شاهد است كه اين راه نجات كه من بشارت مي دهم ، زاييده فكر و خيال انساني نيست .
پيغام امروز ما براي مردم در اين رابطه چيست ؟

خداوند عصاي آهنين ما است كه مي توانيم به او توكل كامل داشته باشيم :

خداوند انسان را خوب مي شناسد و مي داند كه اين انسان بايد به يك چيزي و يا نفري تكيه نمايد ، براي همين خدا جسم شده و آمد تا ما به او اعتماد و توكل داشته باشيم و از افسون بودن آن مار قديمي با قدرت خداوند ما عيسي مسيح آزاد شويم و اگر هم در برابر حيله ها و افسون ها و جادوگري هاي شيطاني قرار گرفتيم ، چون به خداوند تكيه كرده ايم ، عصاي آهنين او تمامي مارهاي شيطان را خواهد بلعيد .

خروج 7 : 8 – 12
8 پس خداوند موسي و هارون را خطاب كرده، گفت:
9 «چون فرعون شما را خطاب كرده، گويد معجزه‌اي براي خود ظاهر كنيد، آنگاه به هارون بگو عصاي خود را بگير، و آن را پيش روي فرعون بينداز، تا اژدها شود.»
10 آنگاه موسي و هارون نزد فرعون رفتند، و آنچه خداوند فرموده بود كردند. و هارون عصاي خود را پيش روي فرعون و پيش روي ملازمانش انداخت، و اژدها شد.
11 و فرعون نيز حكيمان و جادوگران را طلبيد و ساحران مصر هم به افسونهاي خود چنين كردند،
12 هر يك عصاي خود را انداختند و اژدها شد، ولي عصاي هارون عصاهاي ايشان را بلعيد.

امثال سليمان 30 : 5
سخنان‌ خدا تمام‌ پاك‌ و مبراست‌. او مانند يك‌ سپر از تمام‌ كساني‌ كه‌ به‌ او پناه‌ مي‌برند محافظت‌ مي‌كند .

نتيجه اي را كه مي گيريم اين است كه :
به خدا گوش دهيم ، نه به حرفها و اعمال باطل .
دانيال 2 : 27 – 28
27 دانيال به حضور پادشاه جواب داد و گفت: « رازي را كه پادشاه مي طلبد، نه حكيمان و نه جادوگران و نه مجوسيان و نه منجّمان مي توانند آن را براي پادشاه حلّ كنند. 28 ليكن خدايي در آسمان هست كه كاشف اسرار مي باشد .

بالای صفحه
Our website is protected by DMC Firewall!