كتاب مقدس و دنيا در رابطه با سكس قبل از ازدواج چه مي گويد ؟
دنيا خيلي چيزها مي گويد و سكس قبل از ازدواج را يك رابطه معمولي و منطقي مي داند كه هر كس از هر كسي خوشش آمد با او سكس داشته باشد .


در كلام خدا اين لفظ يعني سكس قبل از ازدواج وجود ندارد .  اما سكس را در كلام خدا به معني ( هم خواب شدن ) مي خوانيم و ازدواج را ( به زني گرفتن ) .
به احتمال قوي در اينجا سكس قبل از ازدواج به معني زنا كردن است .   زنا به معني : بي عفتي از هر نوع آن مي باشد .
مطابق با بعضي از فرهنگها در بعضي از كشورها هم خواب شدن با نامزد قبل از ازدواج ضروري است و در بعضي از فرهنگها و رسومات ساير كشورها و مليتها كاملاً ممنوع مي باشد .
كلام خدا خود را با فرهنگها و رسومات ، هم آهنگ نمي نمايد بلكه اين ما هستيم كه بايد از احكام خداي قدوس پيروي نماييم حتي اگر در رسم و رسومات و فرهنگ اين اجازه داده شده باشد .  سكس يا هم خوابي از ديد كلام خدا بعد از ازدواج مي آيد و هر نوع آن قبل از ازدواج ، زنا ناميده مي شود .

ممكن است در ذهن بسياري اين موضوع اين چنين تعريف شود كه : زنا يعني رابطه نا مشروع داشتن با يك زن است .
از همين ابتدا بايد متوجه اين امر مهم بشويم كه زنا كردن لزوماً ، در رابطه يك مرد با يك زن و بر عكس نيست ، بلكه زن با زن و مرد با مرد مي تواند در زنا بسر ببرد . تازه انواع اقسام زنا ها وجود دارد .

كلام خدا در رابطه با زنا بسيار جدي است .  از آنجايي كه ما هميشه سعي بر اين داريم كه تفسير موضوعات خود را از كلام خدا داشته باشيم ، لذا در اين مورد هم بهتر است كه به كلام خدا مراجعه نماييم و ببينيم در اين مورد چه مي فرمايد .

1 قرنتيان 6 : 18 – 20
18 از زنا بگريزيد. هر گناهي كه آدمي مي كند بيرون از بدن است، لكن زاني بر بدن خود گناه مي ورزد .
19 آيا نمي دانيد كه بدن شما هيكل روح القدس است كه در شما است كه از خدا يافته ايد و از آن خود نيستيد؟ 20 زيرا كه به قيمتي خريده شديد، پس خدا را به بدن خود تمجيد نماييد .

1 قرنتيان 7 : 1 – 2
1 و امّا در خصوص مسائلي که به من نوشته بوديد: مرد را نيکوست که زن را لمس نکند.
2 امّا به‌‌سبب بي‌عفتيهاي موجود، هر مردي بايد با زن خود، و هر زني بايد با شوهر خود رابطه زناشويي داشته باشد.
3 مرد بايد وظيفه زناشويي خود را نسبت به زنش به‌‌جا آورد و زن نيز بايد وظيفه زناشويي خود را نسبت به شوهرش ادا کند.
4 زن بر بدن خود اختيار ندارد بلکه شوهرش، و مرد نيز بر بدن خود اختيار ندارد بلکه زنش .
5 پس يکديگر را محروم نکنيد، مگر با رضاي يکديگر و براي مدتي، تا وقت خود را وقف دعا کنيد. سپس باز به يکديگر بپيونديد، مبادا شيطان شما را به‌‌سبب ناخويشتنداري در وسوسه اندازد .


در ابتدا اشاره كرديد كه ، زنا به معني بي عفتي از هر نوع آن مي باشد ، ميشه توضيح بدهيد كه اين به چه معني است ؟

آنچه كه ملموس و واضح است اين است كه :  اين دنيا و قوانين آن بر خلاف كلام خدا عمل مي كند .  سالهاي سال پيش از اين بعضي از دولتها پايبند قوانين كلام خدا در قوانين خود بودند حتي در غرب .   ولي امروزه با پديده جديد به معني اينكه هر كس هر عقيده و جنسي دارد آزاد بر عمل آن مي باشد روبرو شده ايم و اين باعث شده است كه بي عفتي هاي زيادي در اطراف خود ببينيم و تحريكات بيشتر كه همه اينها بالاخره افراد را به زنا هدايت كرده و خواهد كرد .

1 تسالونيكيان 4 : 1 – 5
1 خلاصه اي برادران، از شما در عيسي خداوند استدعا و التماس مي كنيم كه چنانكه از ما يافته ايد كه به چه نوع بايد رفتار كنيد و خدا را راضي سازيد، به همانطور زيادتر ترقي نماييد. 2 زيرا مي دانيد چه احكام از جانب عيسي خداوند به شما داديم. 3 زيرا كه اين است اراده خدا يعني قدّوسيّت شما تا از زنا بپرهيزيد. 4 تا هر كسي از شما بداند چگونه بايد ظرف خويشتن را در قدّوسيّت و عزّت دريابد، 5 و نه در هوسِ شهوت، مثل امّت هايي كه خدا را نمي شناسند.

مهم از ديدگاه كلام خدا اين است كه : خدا اين نوع رابطه را گناه مي داند و امروزه متاسفانه اين گناه در همه جا ريشه دوانده و حتي در بين بعضي مسيحيان نيز رايج شده است كه ديگر ازدواج ننمايند و بيشتر به صورت شراكت زندگي كنند و هر وقت دوست نداشتند به آساني همديگر را ترك كنند .  اين ازدواج نكردن در اين عصر كه آمار ان خيلي زياد است ، مي تواند يكي از علائم روزهاي آخر مطابق با اين آيه باشد :

1 تيموتاوس 4 : 1 – 3
1 امّا روح، آشکارا مي‌گويد که در زمانهاي آخر، برخي از ايمان رويگردان شده، از ارواح گمراه‌کننده و تعاليم ديوها پيروي خواهند کرد. 2 اين تعاليم را دروغگويان و رياکاراني مي‌آورند که وجدانشان بي‌حس شده است. 3 ايشان ازدواج را منع مي‌کنند .

1 تسالونيكيان 5 : 22 – 23
22 از هر‌‌گونه بدي دوري کنيد. 23 خداي آرامش، خودْ شما را به‌تمامي تقديس کند و روح و جان و تن شما تا آمدن خداوندمان عيسي مسيح، بي‌عيب محفوظ بماند .

آيا استانداردي براي اين مسئله وچود دارد ؟

از آنجايي كه ما به عنوان ايمانداران ، نجات خداوندمان عيسي مسيح را دارا هستيم بايد به خداوندمان نكاه كنيم و پيرو احكام او باشيم .  از آنجايي كه او بهترين استاندارد به عنوان انسان كامل براي ما انسانها مي باشد ، بنابراين در قدوسيت خود ما را به تقديس دعوت نموده است تا نمونه خوبي براي اطرافيان و دنياي بدون استاندارد باشيم .  مهم نيست كه ما كجا و در كدام رسم و رسومات و فرهنگها هستيم ، ما نبايد خودمان را با استاندارد اين دنيا هم آهنگ نماييم ، بلكه با خدا ، بنا براين سكس قبل از ازدواج در استاندارد خدا ممنوع است .

بعضي مي گويند كه انها ميخواهند قبل از ازدواج خوب همديگر را بشناسند و با هم باشند تا اگر با هم جور نيستند ، بعداً اين به طلاق منجر نشود !  براي اين چنين اعتقاد چه تفسيري داريم ؟
به ظاهر اين ممكن است منطقي و خوب و روشن فكرانه و  به اصطلاح ،  براي جلوگيري از طلاق پيشنهاد گردد ، ولي از ديد خدا هنوز اين كناه است . تازه احتما ل جدايي اين شراكت بيشتر از طلاق رونق دارد .  اگر فردي خدا را درانتخاب همسر در الويت قرار نمي دهد و از خداوند براي ازدواج خود مشورت نمي نمايد و زندگي شراكت بدون ازدواج را انتخاب مي نمايد ، ريسك بزرگي را مي كند .
اين چنين مسيحي بايد از اين كار برگشته و توبه نمايد ، زيرا خارج از اراده خدا زندگي مي نمايد  ، زيرا اراده خدا براي ازدواج كاملاً  ،  روشن و مشخص است و واضح .
فرض كنيم شخصي از شخص ديگري خوشش مي ايد و مي خواهد ايشان را براي خود امتحان كند و بعد از هم خواب شدن با او از او خوشش نمي آيد و با ديگري و با ديگري و باز با ديگري ، اين حركت جز اينكه زنا باشد ، چيز ديگري نيست .

تائير سكس قبل از ازدواج و تكرار آن با افراد ديگر ، ممكن است باعث بيماري هاي جنسي و عامل پخش آن به فرد بعدي شود و حتي باعث از بين بردن بدن و سلامتي خود باشد براي همين است كه كلام خدا در

1 قرنتيان 6 : 18
18 از زنا بگريزيد. هر گناهي كه آدمي مي كند بيرون از بدن است، لكن زاني بر بدن خود گناه مي ورزد .

آيا تنبيه براي اين روش از طرف خدا خواهد بود ؟
بله ، نه انيكه خدا دوست دارد كه ما را تنبيه كند بلكه در برابر خداي قدوس و تعالي با چنين وضعيتي نمي توان ايستاد :

مكتشفه 21 : 8
8 لكن ترسندگان و بي ايمانان و خبيثان و قاتلان و زانيان و جادوگران و بت پرستان و جميع دروغگويان، نصيب ايشان در درياچه افروخته شده به آتش و كبريت خواهد بود. اين است موت ثاني .

اگر كسي به طرف خدا در چنين شرايطي بيايد ، آيا خدا او را به خاطر گناهش رد خواهد كرد ؟

بايد توجه نمود كه خدا از گناه متنفر است ، ولي گناه كاران را دوست دارد تا نجات يابند .  براي خدا جان انسان كناهكار مهم است كه نمي خواهد او هلاك شود ، براي همين در عيسي مسيح آمد و خود را براي گناهان ما قرباني گذرانيد و فديه گناهان ما شد تا ما ي كناه كاران را نجات دهد .  شخص كناهكار با هر شرايطي كه دارد اگر از كرده خود پشيمان شده و طلب بخشش نمايد ، خداوند حتماً او را نه تنها خواهد بخشيد بلكه قادر است هر نوع مرض جنسي او را نيز شفا داده و  به فرزند خواندگي خود نيز بخواند .

اميال جنسي ما يك نوع خواسته و اشتها است .  سكس بدون ازدواج همانند اين است كه غذاي بسيار خوشمزه اي را در ظرف نامناسب بخوريم .   كنترل اين خواسته و اشتها در دست خود ما است .

مزمور 145 : 17 – 21
17 خداوند عادل است در جميع طريق هاي خود و رحيم در كّل اعمال خويش. 18 خداوند نزديك است به آناني كه او را مي خوانند، به آناني كه او را به راستي مي خوانند. 19 آرزوي ترسندگان خود را بجا مي آورد و تضّرع ايشان را شنيده، ايشان را نجات مي دهد.
20 خداوند همه محبّان خود را نگاه مي دارد و همه شريران را هلاك خواهد ساخت. 21 دهان من تسبيح خداوند را خواهد گفت و همه بشر نام قدّوس او را متبارك بخوانند تا ابدالآباد .

بالای صفحه
Our website is protected by DMC Firewall!