چگونه مي توانيم سقط جنين را تعريف كنيم ؟
سقط جنين يكي از مسائل و بحث بزرگ روز جامعه امروزي ما است كه انواع نظريات آن را پيچيده تر كرده اند .


سقط جنين اگر به معني ناخواسته ، يعني نمي خواستيم ، از دستمان دَر رفت باشد ، يعني خاتمه دادن به زندگي كه داشت شروع ميشد .  به عبارت ديگر خاتمه دادن به هر نوع زندگي برابر است با قتل كردن .

پس سقط جنين به معني قتل كردن و كُشتن است ؟  يعني مادري كه اين كار را انجام مي دهد قاتل است ؟
ببينيد به اين مسئله بايد بدقت تامل و فكر كرد و جواب داد .  بايد دقت كنيم كه راجب به چه نوع سقط حرف مي زنيم .  من مي دانم اينجا چون مادران مورد هدف قرار مي گيرند طبيعي است ممكن است براي آنها هزاران سئوال پيش بياد .  بايد ديد كه در مورد چه نوع از سقط حرف مي زنيم .

پس به نظر مي رسد كه ، انواع سقط ها داريم ؟

بله ، دقيقا همانطوريكه انواع سكته ها داريم انواع سقط ها داريم :
سقط جنين در ازدواج ها :
1 -  سقطي كه مادر مي خواهد فرزند داشته باشد ولي بنا به مسائل پزشكي و شرايط بدني او رَحِم نمي تواند جنين را حفظ كند و در نتيجه جنين سقط مي كند ، اينجا اين مادر شريك در به اتمام رساندن آن جنين نبوده و نخواهد بود .

2 -  بعد از سالها ازدواج ، ناگهاني زن و شوهر متوجه مي شوند كه زن حامله است ، حالا اين مسئله بزرگي است و در فرهنگ ها و جوامع مختلف به گونه هاي مختلف به آن نگاه مي كنند .  حتي در بعضي از جوامع همه به آن زن حامله حمله ور مي شوند و ميگويند خجالت هم نمي كشه در اين سن و سال مي خواد بچه بياره ، خوب بيچاره چه بكند .
خوب در چنين حاتي اگر زن و شوهر تصميم مي گيرند كه سقط جنين انجام بشود هر دو در خاتمه دادن به زندگي جنين شريك هستند .

3 -  ممكن است زن در شرايط خاصي قرار دارد و در سن بالا از ترس و بدبيني هاي شوهرش تن به اين كار بدهد ، كه باز دليل خوبي براي از بين بردن جنين نيست .

4 -  باز ممكن است  كه زن حامله بشه ( البته از شوهرش ) ولي همزمان با حامله شدن در مصرف دارو هاي مختلف بوده است و پزشك ايشان را راهنمايي مي كنند كه داروها از آنجايي كه اكثرا شيميايي هستند امكان زيادي دارد كه بر جنين اثر بگذارد و نوزاد فلج و يا ناقص الخلقه بدنيا بياد در چنين شرايطي من فكر مي كنم مسئوليت سقط دادن جنين به عهده تشخيص پزشك مي باشد .
و گاها اين فكر مياد كه اگر بچه ناقص بدنيا بياد چي ؟ چه كسي جوابگو خواهد بود ؟

اما سقطي است در زمان مجردي و در نتيجه رابطه غير ازدواج بوجود مي آيد كه حاصل آن خود به خود درست نبوده و آلوده به گناه است .
يعقوب 1 : 15
پس شهوت آبستن شده، گناه را مي زايد و گناه به انجام رسيده، موت را توليد مي كند .
در اين روش نه فقط زنا و غيره بوده بلكه حاصل آن قتل نيز مي باشد .  پس مي بينيم گناه ، گناه را مي زايد .
يعقوب 2 : 11
زيرا او كه گفت: «زنا مكن«، نيز گفت: «قتل مكن». پس هر چند زنا نكني، اگر قتل كردي، از شريعت تجاوز نمودي .

ببينيد انسان براي اينكه هميشه خود را تسلي بده ، براي قانع كردن خودش منابعي را دنبال مي كند
تا خودش را با آنها راضي كند .  در اين مورد مردم به دنبال دكترها ، روانشناس ها ، مذاهب ، قوانين دولتها و غيره براي تسلي دادن وجدان ناراحت خود ، راه مي افتند .
در خيلي از جوامع اين كار غير قانوني است و در جوامع ديگر آنرا آزاد گذاشته و به عهده مادر قرار مي دهند تا خود تصميم بگيرد .  در بعضي قوانين سياست مداران و روان شناسان اجتمايي آنرا مفيد مي دانند زبرا بر اين باور هستند كه فرزند ناخواسته ممكن است سربار جامعه قرار گيرد .  حالا خارج از تمام اين منطق و روش ، مادري كه اين كار را انجام مي دهد به زندگي انسان ديگري كه در وجود خود ساخته شده است ، پايان مي دهد و به معني قتل است .  به نظر من اين مادر شريك جرم ديگري به نام شوهر ، دوست پسر و يا هر منبع مخالف جنس خود كه موجب بوجود آمدن اين جنين شده است ، مي باشد .
پس اينطور نيست كه همه اين تقصير را گردن زن فقط به خاطر اينكه او حامل جنين است بيندازيم ، بلكه آنيكه شريك در ساختن اين جنين بوده يعني مرد ، شريك جرم است و خدا خون اين قتل را از او نيز خواهد گرفت .

ديد خدا و كلامش كتابمقدس در اين مورد چيست ؟
ديد خدا در اين مورد بسيار واضح است .  قتل مكن از دستورات اساسي ده فرمان خدا است :
خروج 20 : 13            قتل مكن .
همانطوريكه گفته شد ، قتل كردن يعني پايان بخشيدن به زندگي شخص ديگري . اين نوع قتل عمد است با كشتن فرق دارد چون ممكن است بك نفر در تصادف كشته شود ولي قتل با دست خود ما انجام مي گيرد .
اعداد 35 : 33 – 34
33 اگر اين‌ قوانين‌ را مراعات‌ كنيد سرزمين‌ شما آلوده‌ نخواهد شد، زيرا قتل‌ موجب‌ آلودگي‌ زمين‌ مي‌شود. هيچ‌ كفاره‌اي‌ براي‌ قتل‌ بجز كشتن‌ قاتل‌ پذيرفته‌ نمي‌شود. 34 سرزميني‌ را كه‌ در آن‌ ساكن‌ خواهيد شد نجس‌ نسازيد، زيرا من‌ كه‌ خداوند هستم‌ در آنجا ساكن‌ مي‌باشم‌ .

خدا در سيستم الهي خود ، قتل را نمي تواند ناديده بگيرد .

مزمور 106 : 37 – 40
37 و پسران و دختران خويش را براي ديوها قرباني گذرانيدند،
38 و خون بي گناه را ريختند يعني خون پسران و دختران خود را كه آن را براي بتهاي كنعان ذبح كردند و زمين از خون ملوّث گرديد.
39 و از كارهاي خود نجس شدند و در افعال خويش زناكار گرديدند.
40 لهذا خشم خداوند بر قوم خود افروخته شد و ميراث خويش را مكروه داشت .

ممكنه سئوال بشه كه اين آيات ربطي به موضوع ندارند ، اتفاقا دارند .  گرچه ممكن است ما در زندگي بُت نداشته باشيم ولي بايد بدانيم كه هر چيزي كه جاي خدا را در زندگي ما بگيرد ، بُت است .
جنيني كه پسر يا دختر ما خواهد بود به خاطر بُت هايي همانند :  خودپسندي ،  خوشگذراني ،‌  جاه طلبي و غيره ميتواند باعث سقط جنيني كه مي توانست روزي زندگي باشه ، بشود .

زندگي اين جنين از كِي شروع مي شه ؟ بعضي مي گويند جنين خيلي كوچكه و هنوز شكل نگرفته و سقط آن مشكلي نيست ! و يا چون هنوز بدنيا نيامده مشكلي و جود ندارد !

اگر بدقت به كلام خدا نگاه كنيم متوجه مي شويم كه كلام خدا در اين مورد صحبت مي كند :
خروج 21 : 22 – 23
22 اگر عده‌اي‌ با هم‌ درگير شوند و در جريان‌ اين‌ دعوا، زن‌ حامله‌اي‌ را طوري‌ بزنند كه‌ به‌ سقط‌ جنين‌ او منجر شود، ولي‌ به‌ خود او آسيبي‌ نرسد، ضارب‌ هر مبلغي‌ را كه‌ شوهر آن‌ زن‌ بخواهد و قاضي‌ آن‌ را تأييد كند، بايد جريمه‌ بدهد. 23 ولي‌ اگر به‌ خود او صدمه‌اي‌ وارد شود، بايد همان‌ صدمه‌ به‌ ضارب‌ نيز وارد گردد: جان‌ بعوض‌ جان‌ .

 علم در مورد زندگي جنين چه مي گويد ؟
18 روز بعد از عمل لقاح قلب جنين شروع به تپش مي كند .  در هفته ششم موج ها  نوسان مغزي را مي توان اندازه گرفت .  در هفته  هشتم ارگانهاي اساسي داخلي و اثر انگشت ، شكل گرفته و شروع به كار مي كنند .
در هفته نهم نوزاد بدنيا نيامده مي تواند درد را احساس كند .   از اين مرحله او ديگر انسان بسيار كوچكي است در هفته يازدهم او از مايع درون رحم تغذيه مي كند ، مي خوابد ، بيدار مي شود و حتي خواب مي بيند .  در هفته هاي بيستم تا بيست و پنجم مي تواند خارج از رحم به زندگي خود ادامه بدهد .
يادمان باشد كه همه ما اين چنين در رحم قرار گرفته ايم .

اگر جنين داراي اين چنين حالت هايي است پس داراي شخصيتي نيز هست ، ديد روحاني در اين مورد چيست ؟
ببينيد خدا در مورد ارميا نبي چي ميگويند ؟
ارميا 1 : 5
قبل از آنكه تو را در شكم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بيرون آمدنت از رحم تو را تقديس نمودم و تو را نبي امّتها قرار دادم .
خدا قبل از اينكه ارميا بدنيا بياد شخصيت او را شناسايي كرده بود و نامش را نيز مي دانست ، همچنين است در مورد هر كس ديگر .  حالا اگر فكر كنيم كه مادر ارميا او را سقط مي داد ، آيا خارج از اينه كه به اراده خدا براي طفل خود دخالت كرده و نقشه هاي خدا را براي طفل خودش از بين برده ؟  و اگر اين كار را مي كرد ، ارميايي را كه خدا شخصيت داده بود ،  از بين برده بود .

اشعيا 49 : 1
اي جزيره ها از من بشنويد! و اي طوايف از جاي دور گوش دهيد! خداوند مرا از رحم دعوت كرده و از احشاي مادرم اسم مرا ذكر نموده است .

مزمور 139 : 13 – 14
13 زيرا كه تو بر دل من مالك هستي؛ مرا در رحم مادر نقش بستي.
14 تو را حمد خواهم گفت زيرا كه به طور مَهيب و عجيب ساخته شده ام. كارهاي تو عجيب است و جان من اين را نيكو مي داند .
خدا اين زندگي درون رحم را مي بينيد .

علارغم قانوني كردن و آزادي در سقط جنين ، انجام آن جنايت بر عليه خدايي است كه زندگي را عطا كرده است .
مزمور 24 : 1
زمين پُري آن از آن خداوند است، ربع مسكون و ساكنان آن .
پس آنچه را كه مال خدا است را سعي نكنيم از بين ببريم . نوزاد معصوم كالا نيست كه ما بر آن مالكيت داشته باشيم ، بلكه مالك خدا است و ما به آنچه كه به ما بخشيده شده است بايد با حكمت الهي نظارت نماييم .  ما اجازه نداريم كه آنچه را به صورت خدا آفريده و مقرر شده است را نابود نماييم .
پيدايش 5 : 1 – 2     ت   تفسيري
1 اين‌ است‌ شرح‌ پيدايش‌ آدم‌ و نسل‌ او. هنگامي‌ كه‌ خدا خواست‌ انسان‌ را بيافريند، او را شبيه‌ خود آفريد. 2 او انسان‌ را مرد و زن‌ خلق‌ فرموده‌، آنها را بركت‌ داد و از همان‌ آغاز خلقت‌، ايشان‌ را "آدم‌" ناميد .
امثال 24 : 11
آناني را كه براي موت برده شوند خلاص كن،‌ و از رهانيدن آناني كه براي قتل مهيّااند كوتاهي منما .

به نظر شما آيا قانون در اين مورد سهمي داره ؟
به نظر من تمام قوانين و شرايعي كه به نحوي ناحق به زندگي يك شخص خاتمه مي دهند ، در داوري خدا خواهند ايستاد و خدا خون آن افراد را از دست آنها خواهد خواست . قانون گذاران و دانشمندان و غيره در مورد زن حامله حرفهاي زيبايي را دارند . به عنوان مثال براي مادري كه حامله است پيشنهاد مي كنند كه سيگار كشيدن براي طفل درون او و مشروب خوردن براي سلامتي او و مصرف دارو براي جنين خطرناك است .  مي بينيم اگر كسي مادر حامله اي را بكشد او را دو بار محكوم مي كنند چون باور دارند دو زندگي را از بين برده است و اگر مادر حامله اي جنايت مي كند ، منتظر مي شوند تا بچه اش بدنيا بياد و بعد او را اعدام كنند ، گويا همه اين ها به اين زندگي در رحم ايمان دارند ولي همين ها به همان مادر اجازه مي دهند كه در همان مراكز پزشكي رفته و با كمك آنها آن طفل را از بين ببرند .  خدا مي داند ،  در روز چندين هزار اين چنين قتل قانوني انجام مي گيرد و روزي همه اين ها را خدا داوري خواهد كرد .

پيدايش 4 : 9 – 12
9 پس خداوند به قائن گفت: «برادرت هابيل كجاست؟» گفت: «نمي دانم، مگر پاسبان برادرم هستم؟»
10 گفت: «چه كرده‌اى؟ خون برادرت از زمين نزد من فرياد برمى آورد!
11 و اكنون تو ملعون هستى از زمينى كه دهان خود را بازكرد تا خون برادرت را از دستت فرو برد.
12 هرگاه كار زمين كنى، همانا قوت خود را ديگر به تو ندهد. و پريشان و آواره در جهان خواهى بود.

خدا ما را حيات بخشيده و آزاد آفريده است :

1 پطرس 2 : 16
مثل آزادگان، امّا نه مثل آناني كه آزاديِ خود را پوشش شرارت مي سازند بلكه چون بندگان خدا .

آزادي اين قدرت را به ما مي بخشد كه درست و اشتباه را بدانيم ،  ولي چكونه مي توانيم انتخاب بكنيم اگر ندانيم جي درست است و چي نه ؟

يوحنا 8 : 32
حقيقت را خواهيد شناخت و حقيقت شما را آزاد خواهد ساخت .

سخن ما براي اين چنين مادراني كه حالا به هر علتي اين كار را كرده يا مي كنند ، چيست ؟

خدا محبت است و براي همين عيسي مسيح را قرباني براي تمامي خطاها و گناهان ما كرده است .
من باور دارم كه براي مادري حال چه ازدواج كرده و نكرده كه در سقط جنينش نقش داشته بنا به هر دليلي ، چون مادر است حتما ناراحتِ از دست دادن آن زندگي كه در درونش شده بود است .  ممكن است ناراحتي عذاب وجدان گرفته باشد ، اما اين را بدانيم كه اگر به گناهانمان اعتراف كنيم خدا ما را خواهد بخشيد .  خدا با بخشش خود كار ما را تاييد نخواهد كرد ولي به خاطر آن قرباني ما را خواهد بخشيد .
1 يوحنا 1 : 9
اگر به گناهان خود اعتراف كنيم، او امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستي پاك سازد .
اما بايد مواظب بود كه اگر آگاهانه اين كار را مادرو پدري انجام دهند و بعد بياند توبه كنند ، آنها دو جُرم خواهند داشت زيرا آگاهانه بوده است .

عبرانيان 10 : 26
زيرا اگر كسي پس از پي بردن به حقيقت آمرزش گناهان ، عمداً از خدا رويگردان شده ، بسوي زندگي گناه آلود برود، چنين گناهي با خون مسيح پاك نخواهد شد و راهي براي فرار از مجازات آن وجود نخواهد داشت .
بايد اين را به خاطر سپرد ، او يعني خداي متعال كه حيات را مي بخشد ، براي اين حيات در اراده خودش براي ادامه آن پايبند اصول و قوانين خود مي باشد ، پس لازم نيست نگران چگونه بزرگ كردن بچه هامون باشيم زيرا او ما را در ثروت عظيم خود كمك خواهد كرد .

2 تواريخ 7 : 14
قوم من كه به اسم من ناميده شده اند متواضع شوند، و دعا كرده، طالب حضور من باشند، و از راههاي بد خويش بازگشت نمايند، آنگاه من از آسمان اجابت خواهم فرمود،‌ و گناهان ايشان را خواهم آمرزيد و زمين ايشان را شفا خواهم داد.
اشعيا 43 : 18 و 25
18 چيزهاي اوّلين را بياد نياوريد و در امور قديم تفكّر ننماييد .  25 من هستم من كه بخاطر خود خطاياي تو را محو ساختم و گناهان تو را بياد نخواهم آورد .
تثنيه 30 : 19 – 20
19 زمين‌ و آسمان‌ را شاهد مي‌گيرم‌ كه‌ امروز زندگي‌ و مرگ‌، بركت‌ و لعنت‌ را در برابر شما قرارداده‌ام‌. زندگي‌ را انتخاب‌ كنيد تا شما و فرزندانتان‌ زنده‌ بمانيد. 20 خداوند، خدايتان‌ را دوست‌ داشته‌، از او اطاعت‌ كنيد و به‌ او بچسبيد، زيرا او زندگي‌ شماست‌ و به‌ شما و فرزندانتان‌ در سرزميني‌ كه‌ به‌ پدرانتان‌ ابراهيم‌ و اسحاق‌ و يعقوب‌ وعده‌ داده‌ است‌، عمري‌ طولاني‌ عطا خواهد فرمود .

امروز شما مادر عزيز اگر در فكر سقط جنين يعني زندگي فرزند آينده خود هستيد ، شما را در نام عيسي مسيح خواهش مي كنيم از اين فكر دست بكشيد ، چرا خود را در عذاب گناه بيندازيد ؟ بلكه در اين لحظه از خداوندمان عيسي مسيح بخواهيد ، او شما را به جميع راستي ها با هدايت روحش ، رهنمون خواهد ساخت


 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!