ترس احساس و عكس العمل است .


براي ترس معاني مختلفي را مي توان در نظر گرفت ، زيرا انواع و اقسام ترس ها وجود دارد .  شايد بتوان تعريف ساده اي براي ترس به اين معني داد كه :
ترس ، واكنش هيجان انگيزي از خطر و تهديد است .
از ديد و نظر من ، ترس را مي توانيم به چهار گروه مشخص تقسيم نماييم :
1 -  ترس دروني :  مانند ترس از درد ها و بيماري
2 – ترس بيروني : مانند ترس از خبر بد در رابطه با زندگي ما
3 -  ترس اختياري : مانند ترس از والدين و خدا
4 -  ترس اجباري : مانند ترس هاي ديكته شده ، مثلا ترس از پليس

ترس را بايد از تشويش و نگراني يا اضطراب جدا كرد زيرا به نظر من ترس به گونه اي مرتبط به گريختن از موضوع است ، در حاليكه اضطراب و تشويش نتيجه تهديد و افتادن در خطر مي باشد كه غالباً قابل كنترل نيست و نمي توان آنرا مخفي كرد .
امروزه خيلي از مردم اسير نگراني و تشويش و اضطراب هستند زيرا در ابتداي آن يعني با آمدن ترس ، به درستي عمل نكرده اند .
آيا كلام خدا يعني كتابمقدس ، مي تواند ما را در رابطه با ترس راهنمايي كند ؟
جواب : اتفاقاً كلام خدا در مورد ترس حرف هاي زيادي براي گفتن دارد .
ترس در كلام خدا به دو نوع تقسيم مي شود :
 1 -  ترسي كه براي ما مفيد است و مشوق ما است .
2 – ترسي كه مضر و ضرر آور است و هيچگونه تشويقي براي ما ندارد و بايد با آن مبارزه كرد .
نوع اول ترس ، ترس از خداوند است .  در اينجا به معني اين نيست كه تا نام خدا مي آيد لرزه به تن ما بيفتد .  بلكه ترس از خداوند ، ترس مقدسي مي باشد كه ما را براي زندگي درست و پُر ثمر هدايت مي نمايد .

امئال سليمان 19 : 23
 خدا ترسي به انسان حيات مي بخشد و او را كامياب ساخته از هر بلايي محفوظ مي دارد .     ت ، مژده براي عصر جديد .
امئال 14 : 26
كسي كه از خدا مي ترسد ، تكيه گاه مستحكمي دارد و فرزندانش در امان مي باشند .              ت ، مژده براي عصر جديد .
امئال 14 : 27
خدا ترسي چشمه حيات است و انسان را از دام هاي مرگ دور نگاه مي دارد .                           ت ، مژده براي عصر جديد .
 مي بينيم كه اين نوع ترس براي ما مفيد است .

اما ترس از نوع دوم :
كلام خدا آنرا روح ترس مي نامد .
2 تيموتاوس 1 : 7  
زيرا روحي كه خدا به ما بخشيده است ، ما را ترسان نمي سازد ، بلكه روح او ما را از قدرت و محبت و خويشتنداري پُر مي كند .
1 قرن 2 : 12
ليكن ما روح جها نرا نيافته ايم ، بلكه آن روح كه از خدا است تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانيم .
1 قرن 3 : 19
زيرا حكمت اين جهان نزد خدا جهالت است چنانكه مكتوب است حكما را به مكر خودشان گرفتار مي سازد .

اينجا كاملاً متوجه مي شويم كه اين روح ترس را خدا به ما نمي دهد بلكه آن از شرير و دنيا است .  همانطوري كه مي دانيم 3 عمل مخرب بر عليه ما وجود دارد : دنيا ، نفس ( خودمان ) ، شيطان .
يعقوب 3 : 15
اين حكمت از بالا نازل نمي شود بلكه : دنيوي و نفساني و شيطاني است .

با توجه به اين مسائل ، آيا مي شود كه ما نيز بترسيم ؟
بله ، با اين حال خيلي از اوقات ما مي ترسيم و ترس بر ما غلبه مي نمايد و اگر مواظب نباشيم ، اين ترس تشويش و نگراني و اضطراب را در وجود ما خواهد گذاشت .
براي غلبه بر اين نوع ترس چه بايد كرد ؟
براي غلبه بر اين نوع ترس ، بايد كاملاً خدا را اعتماد خود قرار دهيم و او را دوست داشته باشيم .
1 يوحنا 4 : 18
كسي كه محبت دارد نمي ترسد و هر كه بترسد هنوز به محبت كامل نرسيده است ، زيرا محبت كامل ترس را دور مي سازد ، ولي شخصي مي ترسد كه در انتظار مجازات است .               ت :   مژده براي عصر جديد
 اين در حالي است كه هيچ كس كامل نيست و خدا اين را مي داند .  براي همين خداوند در كلامش ما را تشويق به نترسي مي نمايد و اين را از همان اول پيدايش تا به آخر مكاشفه تكرار مي نمايد و به ما امر مي كند : مترس .
به عنوان مئال :
اشعيا 41 : 10
نترس ، من با تو هستم .  من خداي تو هستم ، از هيچ چيز هرسان مباش ، من تو را تقويت مي كنم و به تو كمك خواهم كرد . من ازتو حمايت مي كنم و تو را نجات خواهم داد .            ت : مژده براي عصر جديد

دانيال 10 : 12
و مرا گفت اي دانيال مترس ، زيرا از روز اول كه دل خود را بر آن نهادي كه بفهمي و به حضور خداي خود تواضع نمايي ، سخنان تو مستجاب گرديد و من به سبب سخنانت آمده ام .

خداوندمان عيسي مسيح در عهد جديد چنين مي فرمايد :
متي 10 : 31
پس ترسان مباشيد ، زيرا شما از گنجشكان بسيار افضل هستيد .
مرقس 5 : 36
عيسي چون سخني را كه گفته بودند شنيد ، در ساعت به رئيس كنيسه گفت : مترس ايمان آور و بس .
 همين چند تا آيه انواع ترسها را براي ما بيان مي نمايد .  خداوند به ما مي فرمايد كه از تنهايي ، از ضعيف بودن ، از بي توجهي ، از نداري ها و كمبود ها ، از نگراني ها نترسيم .  و اين نصيحت پُر از مهر و محبت خداوند در تمامي كلام خود ما را بر عليه روح ترس مسلح ميسازد .
آيا كليدي هست كه بر اين نوع ترسها پيروز شويم ؟
بر خدا توكل داشتن ، كليد پيروزي بر ترسها و تشويش و اضطراب ما است .
البته اين :  "  مترس ها و نتر سها  "  بستگي كامل برتوكل و ايمان ما به خداوند دارند .
 مزمور 56 : 11
بر خدا توكل دارم و نخواهم ترسيد ، آدميان به من چه مي توانند كرد .

براي توكل داشتن به خدا به چه جيز احتياج داريم ؟
البته براي داشتن اين چنين توكل ، احتياج به شناخت خدا مورد نياز است . اگر شناخت ما از خدا شناخت درستي باشد ، حتي در بدترين شرايط خواهيم توانست به او اعتماد داشته باشيم ، زيرا اعتماد بر خدا نيكو است .
ايوب 13 : 15
اگرچه مرا بكٌشد براي او انتظار خواهم كشيد ، ليكن راه خود را به حضور او ئابت خواهم ساخت .
 زماني كه ياد گرفتيم ، توكل به اين خداي قادر مطلق و بي همتا نماييم ، ما نيز مانند سراينده مزامير خواهيم توانست بگوييم و بسراييم :

مزمور 5 : 11
همه متوكلانت شادي خواهند كرد و تا به ابد ترنم خواهند نمود ، زيرا كه ملجا ايشان تو هستي ، و آنانيكه اسم ترا دوست مي دارند در تو وجد خواهند نمود .

توكل يعني انتظار كشيدن و منتظر بودن .

مزمور 25 : 3
بله هركه انتظار تو مي كشد خجل نخواهد شد .

مزمور 31 : 1
اي خداوند بر تو توكل دارم پس خجل نشوم تا به ابد .

بالای صفحه
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd