« ايشان را به مهارت هاي دست هاي خويش هدايت كرد  »  ( مزمور 78 : 72 )


وقتي به هنگام تصميم گيري ، در شك و ترديد هستي ، تمامي عقل خود را به روح القدس بسپار و درخواست كن كه همه درهاي ديگر را ببندد و تنها آن در را باز نگه دارد كه مطابق اراده اوست .

در عين حال به زندگي عادي خود ادامه بده و وقتي آشكار شدن اراده او به تاخير مي افتد ، هرگز تصور نكن كه از اراده او خارج شده اي .
در حالي كه به رفتن ادامه مي دهي ، در طول راه درهاي بسته بسياري را خواهي ديد . اگر در اختيار تو بود حداقل يكي از آنها را مي گشودي . اما به راه خود ادامه بده و مطمئن باش كه خداوند مناسب ترين در را برايت باز گذاشته است . آن را باز كن و داخل شو ، در  آنجا با فرصت هاي فراواني روبرو خواهي شد كه هرگز حتي فكرش را هم نمي كردي .

به پيش برو و مطمئن باش كه اين فرصت ها تو را به موفقيت هاي عالي خواهند رسانيد .  خداوند بسياري اوقات ما را با شرايط زندگي هدايت مي نمايد . گاهي براي ما طوري به نظر مي رسد كه گويي راه كاملا بسته است . كمي بعد ، اتفاق كوچكي رخ ميدهد كه شايد براي ديگران هيچ معني و اهميتي ندارد ، اما ، چشمان ايمان چيزهاي زيادي را در آنجا مي بيند.

اين وقايع اغلب به شكل هاي مختلفي به عنوان پاسخي براي دعاهاي ما تكرار مي شوند . آنها هرگز اتفاقاتي بي معني نيستند بلكه موقعيت هايي هستند ترتيب داده شده از سوي خدا براي هدايت ما به سوي هدف او .

اين تداركات مبارك الهي به تدريج زيادتر شده و بيشتر خواهند درخشيد ، مانند چراغ هاي يك شهر كه وقتي از ميان تاريكي به سرعت به آنها نزديك مي شويم درخشان تر به نظر مي آيند .سخنان زبانم و تفكر دلم منظور نظر تو باشد، اي خداوند كه صخره من و نجات دهنده من هستي

بالای صفحه
DMC Firewall is a Joomla Security extension!