اعتياد از عادت كردن به هر چيزي بدست مي آيد و مي توانيم چنين تعريفي را براي آن ارائه كنيم :


عادت كردن و بكار گيري هر چيزي بطور مداوم ، اعتياد است .

بنا بر ،  اين تعريف ، پس آيا غذا خوردن و آرايش كردن و غيره هم اعتياد است ؟
در ذهن و باور ما معمولا اعتياد را در افراد معتاد به مواد مخدر و شٌرب مشروبات مي دانيم ، در حاليكه من باور دارم كه همه مردم جهان معتاد هستند .
موارد مصرفي وجود دارد كه احتياج ما است به طور مثال غذا خوردن ، نفس كشيدن و اب خوردن .  گرچه بدن ما به اين موارد مصرفي عادت كرده است ولي آنها احتياج و نياز زندگي ما هستند .  اما حتي اگر آنها هم از حد مصرف خود بيشتر شوند موجب ناراحتي خواهند شد .  اگر در مصرف غذا پٌر خوري بشه مشكلات خودش را ببار خواهد آورد حتي آب كه امر حياتي براي بدن است ، بيشتر از حد معمول خورده بشه مي تواند زيان آور باشد .  بايد مواظب بود كه احتياج را به اعتياد تبديل نكرد .
آرايش چيز خوبي است و شايد نوعي احتياج باشد ولي براي زندگي احتياج اساسي همچون غذا و آب نيست ولي اگر همش ير برابر آينه قرار بگيريم خوب البته اين اعتياد است و عادت .
اگر تنفس هوا و نوشيدن آب به عنوان احتياج را تبديل به كشيدن مخدر و آشاميدن الكل بكنيم طبيعي است كه معتاد خواهيم شد .
در دنيايي كه ما بسر ميبريم همه موارد آن از تلويزيون گرفته تا كامپيوتر و غيره مي تواند ما را به اعتياد بكشد .  در قديم اگر قمار خانه اي بود و يا به عنوان مثال فاحشه خانه بلاخره مردم يك حيايي داشتند و حتي به علت اينكه در آن محله ديده نشوند به آن جاها نمي رفتند ولي امروزه مردم در نتهايي خود توسط تلويزيون و مخصوصا كامپيوتر و اينترنت آلوده شده و معتاد مي شوند .

چه عاملي باعث اعتياد مي شود و چرا مردم به آن روي مي آورند :

هر شخصي كه در ابتدا مي خواهد كه مواد مخدر و يا مشروب را امتحان كند ، طبيعي است كه به منظور معتاد شدن به آن مصرف نمي كند .  اين بيشتر در جوانان ديده مي شود و معمولا از سنين كمتر شروع مي شود و عامل آن مي تواند به 2  دليل باشد :
1 -  به عنوان داشتن تفريح در ايام مخصوصا تحصيل و غيره و خوش گذراني در پارتي ها و مجالس و غيره .
2 -  به علت داشتن ناراحتي هاي روحي و رواني و گاها رانده شده از خانواده و اجتماع و خيانت ها و حسادتها و غيره بوجود مي آيد .

3 -  براي داشتن جرات كاذب ( مشروب )  و  فراموش كردن دردها و ناراحتي ها و بي خيال شدن ( مخدر )
امثال سليمان 31 : 6 – 7
6 مسكرات را به آناني كه مشرف به هلاكتند بده و شراب را به تلخ جانان، 7 تا بنوشند و فقر خود را فراموش كنند، و مشقّت خويش را ديگر بياد نياورند .

بعضي ايراد از مسيحيت مي گيرند كه مشروب خوري را آزاد كرده است ! چه جوابي براي آن داريم ؟

مسيحيت با مسيح فرق مي كند .  كسي كه خود را مسيحي ميخواند و يا مي داند بايد پيرو احكام عيسي مسيح و كلام او باشد .  طبيعي است كه هر منطقه داراي محصولات خاص خودش مي باشد و در زمان خودش آن آشاميدني بر اثر فراورده هاي باغات انگور بوده است ، البته اين دليل نيست كه حالا ما مشروب خواري كنيم .  اتفاقا در كلام خدا منابع زيادي بر عليه مصرف شراب داريم .  وقتي مي گوييم شراب يعني هر نوشيدني الكلي ديگر نيز .  بايد توجه كرد كه در كلام خدا شراب به معني آب انگور و البته مخمر شده و داراي الكل نيز آمده است .  جالب است كه  15  كلمه  در زبان عبري و يوناني براي ترجمه شراب وجود دارد كه هر يك از آنها در فصل بكار برده شده معني خواصي را مي دهد ولي در كل موضوع صحبت ما همان شرابي است كه موجب مستي مي شود .
مستي در كلام خدا ممنوع است و ما را در مصرف مشروب خواري هشدار مي دهد . كلام خدا در مورد مشروب و مشروب خواري و مستي و عواقب آن بسيار حرف ها دارد :

امثال سليمان 20 : 1
شراب استهزا مي كند و مسكرات عربده مي آورد، و هركه به آن فريفته شود حكيم نيست .

پيدايش 9 : 20 – 21
20 و نوح به فلاحت زمين شروع كرد، و تاكستانى غرس نمود. 21 و شراب نوشيده، مست شد، و در خيمه خود عريان گرديد .

غلاطيان 5 : 13
زيرا كه شما اي برادران به آزادي خوانده شده ايد؛ امّا زنهار آزادي خود را فرصت جسم مگردانيد، بلكه به محبّت، يكديگر را خدمت كنيد .

آيا ممنوعيت آن در كلام خدا آمده است ؟
مشروب و مخدر در معني و ديد كلام خدا به عنوان كنترل كننده است  و هر چيزي كه ما را به ناراستي كنترل كند ممنوع است زيرا ما را اسير خود مي سازد .

افسسيان 5 : 18
و مست شراب مشويد كه در آن فجور است، بلكه از روح پر شويد .

لاويان 10 : 9
‌تو و پسرانت با تو چون به خيمه اجتماع داخل شويد، شراب و مُسْكِري منوشيد مبادا بميريد. اين است فريضه ابدي در نسلهاي شما .
براي كسي كه ميخواهد براي خدا خادم شود و نذر او باشد :

اعداد 6 : 3   قسمت اول
آنگاه از شراب و مسكرات بپرهيزد و سركه شراب و سركه مسكرات را ننوشد .

داوران 13 : 14
از هر حاصل مو زنهار نخورد و هيچ شراب و مسكري ننوشد، و هيچ چيز نجس نخورد و هرآنچه به او امر فرمودم، نگاه دارد .

لوقا 1 : 15
زيرا كه در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب و مُسكري نخواهد نوشيد و از شكم مادر خود، پر از روح القدس خواهد بود.

در بعضي مواقع ممكنه كه مشروب نقش درمان را بازي كنه ، آيا باز نبايد آشاميد ؟

ممكنه كه شراب اين نقش را داشته باشه آنهم نه هر شرابي .  شراب مي تونه خون ساز باشه و براي هضم غذا كمك كنه ولي سواستعمال آن به هر حال مستي مي آورد و ما را گنترل خواهد كرد :

پلس رسول به تيموتاوس پيشنهاد مي كند كه مقداري شراب بخورد ، تيموتاوس شخصيت عصبي داشت و معده اش ناراحت ولي اين دليل نيست كه همه ما معده بد داشته باشيم و اگر هم نداريم به خاطر مشروب خواري بدش بكنيم :

1 تيموتاوس 5 : 23
ديگر آشامنده آب فقط مباش، بلكه بجهت شكمت و ضعفهاي بسيار خود شرابي كم ميل فرما.

اشعيا 5 : 11 و 22
11 واي بر آناني كه صبح زود برمي خيزند تا در پي مسكرات بروند، و شب دير مي نشينند تا شراب ايشان را گرم نمايد . 22 واي بر آناني كه براي نوشيدن شراب زورآورند، و به جهت ممزوج ساختن مسكرات مردان قوّي مي باشند .
1پطرس 4 : 3
زيرا كه عمر گذشته كافي است براي عمل نمودن به خواهش امّت ها و در فجور و شهوات و ميگساري و عيّاشي و بزمها و بُت پرستيهاي حرام رفتار نمودن.

در مورد مخدر آيا در كلام خدا در مورد آن نوشته شده ؟
نه در مورد مخدر نوشته نشده زيرا در زمان كتاب مقدس نبوده و مي دانيد كه از كشف آمريكا و رسم و رسومات سرخ پوستان سرايت كرده است .  اما فرقي نمي كند ، آنهم در روش و سيستم خود نوعي مستي را مي آورد كه كلام خدا آن را ممنوع ساخته است .  خيلي از مردم مشروب را حرام مي دانند در حاليكه اسير سيگار و انواع مخدر هستند .  بر اساس كلام خدا ما بايد روباهان كوچك را كه مزرعه ها و تاكستان هاي بزرگ را خراب مي كنند را ، بگيريم .   شيطان در صدد از بين بردن انسان است و مخدر و الكل مي تواند زندگي بخشيده شده از طرف خدا را كاهش دهد :
مزمور 91 : 16
به طول ايام او را سير مي گردانم و نجات خويش را بدو نشان خواهم داد .

امثال 4 : 10
اي پسر من بشنو و سخنان مرا قبول نما، كه سالهاي عمرت بسيار خواهد شد .

چه خطراتي مصرف مواد مخدر و مشروب مي تواند ببار بياورد ؟
آنچه كه مسلم است هر دوزيان هاي مالي و فيزيكي براي مصرف كننده دارد .  علاوه بر آن هر دو مي توانند خانواده را از بين ببرند و موجبات جدايي ها و مسائل بروز روحي و رواني در بين بچه ها و اشاعه فساد و بيماري هاي مختلف شوند . بايد از هر دو آنها فرار كرد :

عبرانيان 11 : 24 – 25
24 به ايمان چون موسي بزرگ شد، ابا نمود از اينكه پسرِ دخترِ فرعون خوانده شود، 25 و ذليل بودن با قوم خدا را پسنديده تر داشت از آنكه لذّت اندك زمانيِ گناه را ببرد .

آيا مصرف مخدر و مشروب گناه است ؟
خود مشروب و مخدر گناه نيست ، گناه در وجود آدمي است ولي مصرف مخدر و مشروب مي تواند كمك به گناه كردن را در ما  بيشتر سازد :

غلاطيان 6 : 7 – 8
7 خود را فريب مدهيد، خدا را استهزاء نمي توان كرد. زيرا كه آنچه آدمي بكارد، همان را درو خواهد كرد.
8 زيرا هر كه براي جسم خود كارد، از جسم فساد را درو كند و هر كه براي روح كارد از روح حيات جاوداني خواهد درويد .

نوح را مي بينيم كه مست كرد :
پيدايش 9 : 21
لوط در پيدايش 19 : 33
ناپال در 1 سموئيل 25 : 36
مستي قرنتيان  1 قرنتيان 11 : 21

آيا خدا مجازاتي را در اين مورد فرموده است  ؟

هر چه كه مخالف اراده خدا است مجازات خودش را دارد :
لوقا 21 : 34
پس خود را حفظ كنيد مبادا دلهاي شما از پرخوري و مستي و انديشه هاي دنيوي، سنگين گردد و آن روز ناگهان بر شما آيد .

روميان 13 : 13
13 و با شايستگي رفتار كنيم چنانكه در روز، نه در بزمها و سكرها و فسق و فجور و نزاع و حسد؛
14 بلكه عيسي مسيح خداوند را بپوشيد و براي شهوات جسماني تدارك نبينيد .

1 قرنتيان 5 : 11
لكن الآن به شما مي نويسم كه اگر كسي كه به برادر ناميده مي شود، زاني يا طمّاع يا بت پرست يا فحّاش يا ميگسار يا ستمگر باشد، با چنين شخص معاشرت مكنيد بلكه غذا هم مخوريد .

غلاطيان 5 : 19 – 21
19 و اعمال جسم آشكار است، يعني زنا و فسق و ناپاكي و فجور،
20 و بُت پرستي و جادوگري و دشمني و نزاع و كينه و خشم و تعصّب و شقاق و بدعتها،
21 و حسد و قتل و مستي و لهو و لعب و امثال اينها كه شما را خبر مي دهم چنانكه قبل از اين دادم، كه كنندگان چنين كارها وارث ملكوت خدا نمي شوند .

متي 24 : 48 – 51
48 ليكن هرگاه آن غلام شرير با خود گويد كه آقاي من در آمدن تأخير مي نمايد،
49 و شروع كند به زدن همقطاران خود و خوردن ونوشيدن با ميگساران،
50 هر آينه آقاي آن غلام آيد، در روزي كه منتظر نباشد و در ساعتي كه نداند،
51 و او را دو پاره كرده، نصيبش را با رياكاران قرار دهد در مكاني كه گريه و فشار دندان خواهد بود .

نتيجه :
 افسسيان 5 : 18
و مست شراب مشويد كه در آن فجور است، بلكه از روح پر شويد .

بالای صفحه
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd