« خدايت براي تو قوت را امر فرموده است » ( مزمور 68 : 28 )

خداوند به ما آن قدرت برتر شخصيتي را مي دهد كه به وسيله آن مي توانيم تمامي مسائل مربوط به زندگي خود را به شكل قاطعانه حل كنيم.

ما با روح القدس قوت مي يابيم و سرچشمه اين قدرت ، هميشگي و بي پايان است ..

 

 « قوت تو به اندازه روزهاي عمرت باشد »  نيروي اراده تو ، توان محبت و همدردي تو ، قدرت درك و فهم تو ، قدرت عقيده و عمل تو . براي پيش رفتن « خداوند قوت من است » .

 او قوت خواهد بخشيد تا در راه هاي سخت و ناهموار قدم بگذاري ، راه هايي كه با يكنواختي خود نه فقط بي انتها به نظر مي رسند بلكه ما را بي رمق و ناتوان كرده،با وقايع ناگهاني و ناخوشايند روبرو مي سازند.

     براي رفتن بسوي بالا « خداوند قوت من است » . او توانايي من است تا بدون ترس و واهمه از كوه هاي مشكلات صعود نمايم . « او قوت من است ». براي پائين آمدن، پائين آمدن ا ز كوه هايي كه بر فراز آنها از گرماي مطبوع آفتاب و نسيم خنك لذت مي بردم، بسوي مكان هاي رنج آور و ناراحت كننده اي كه روح انسان به ضعف مي گرايد.

    خداوند قوت من است تا در آرامش انتظار بكشم ، كاري انجام ندهم ، بلكه فقط با ايمان و اعتماد كامل منتظر او باشم كه همه كاري مي تواند بكند، اين واقعا صبر و توان فراواني را مي طلبد و به پيروزي مي رساند.

« قلعه من تو هستي » ( مزمور 31 : 5 )

« كفايت ما از خداست » ( دوم قرنتيان 3 : 5 )


سخنان زبانم و تفكر دلم منظور نظر تو باشد، اي خداوند كه صخره من و نجات دهنده من هستي.
 

بالای صفحه
DMC Firewall is a Joomla Security extension!